De Buitenland Commissie (BC) geeft advies aan de fracties en het Partijbestuur op het gebied van de brede buitenland agenda. Deze Buitenland Commissie heeft als taak PvdA-parlementariërs (Eerste en Tweede Kamer en Europese fracties), de bewindspersonen en het Partijbestuur te adviseren. Er wordt gezocht naar politisering van het debat. Door de BC krijgt het buitenlands beleid meer vorm en inhoud binnen de partij.

Lid worden

Om lid te worden van de Buitenland Commissie dien je lid te zijn van de PvdA, en aantoonbare ervaring of affiniteit te hebben met buitenlands beleid en bereid zijn de vergaderingen van de Buitenland Commissie bij te wonen, die ongeveer eens in de twee maanden plaatsvinden. Mensen die lid willen worden dienen een cv en motivatiebrief op te sturen naar de secretaris. Deze zullen beoordeeld worden door de voorzitter en de secretaris. Vervolgens neemt de secretaris contact op met de sollicitant.

Contact

Het secretariaat wordt verzorgd door Bas Bijlsma. Voor meer informatie over de buitenlandcommissie kun je contact opnemen met hem via [email protected].

Delen: