Tijd voor gelijkheid voor iedereen

Tijd voor gelijkheid voor iedereen

Door Kirsten van den Hul op 27 november 2019 Delen  

De wereld staat in brand. De Amazone zelfs letterlijk. Er waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht: meer dan 70 miljoen.

Sinds de Turkse inval in Syrië zijn daar nog eens 200.000 mensen bijgekomen. In Jemen hebben 16 miljoen mensen dringend hulp nodig. En in zuidelijk Afrika dreigen 11 miljoen mensen te bezwijken aan droogte en honger als direct gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering die bovendien niet daar maar vooral hier, in rijkere geïndustrialiseerde landen, wordt veroorzaakt.

Het is bijna niet te bevatten.

Een belangrijke onderliggende oorzaak voor veel van de armoede en conflicten vandaag de dag is de hardnekkige wereldwijde ongelijkheid. Het is bijna niet te bevatten: de 26 rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De laatste paar jaar is die kloof nóg verder toegenomen.

Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid te erkennen.

Deze week debatteert de Kamer over de begrotingshandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid en de rol die Nederland daarbij speelt te erkennen. En in het verlengde daarvan de inzet op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen centraler te stellen. Daarnaast pleit ik voor het harder aanpakken van bedrijven, die nog altijd nalaten eerlijk belasting af te dragen en/of zich verrijken over de ruggen van de meest kwetsbare mensen. En voor een gullere opstelling van Nederland om slachtoffers van geweld en klimaatverandering bij te staan.

Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven.

Want terwijl we lezen dat Nederland de beste economie van Europa is, zijn de Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking sinds 1969 nog nooit zo laag geweest. Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven. Een wereld waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je bent geboren. Waar we kwetsbare mensen humaan behandelen. Waar meisjes naar school gaan en niet worden uitgehuwelijkt of genitaal verminkt.

Het is alleen een kwestie van kiezen.

Maar dan zullen we eerst de wereldwijde ongelijkheid te lijf moeten gaan. En ervoor zorgen dat het verdienvermogen van de ‘BV Nederland’ niet langer ten koste gaat van milieu en mensenrechten elders. Dat handel juist bijdraagt aan het creëren van eerlijke banen en vrouwen wereldwijd economisch onafhankelijk maakt. Dat innovaties worden ontwikkeld en ingezet om ons handelen te verduurzamen. En dat kán, het is alleen een kwestie van kiezen.

Wij kiezen voor eerlijke handel, en zijn blij dat onze Wet Zorgplicht Kinderarbeid eerder dit jaar is aangenomen. Dankzij deze wet moet het kabinet nu daadwerkelijk aan de slag om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor het tegengaan van kinderarbeid in hun internationale productieketens.

De vrijheid en veiligheid staat wereldwijd steeds meer onder druk.

En wij kiezen ervoor dat Nederland en de Europese Unie eraan bijdragen dat een ieder, waar dan ook, voor zichzelf op kan komen. Want de vrijheid en veiligheid van vakbondsleiders, vrouwen, LHBTI+, mensenrechten- en milieuactivisten staat wereldwijd steeds meer onder druk. Soms zelfs met dodelijke afloop.

Het is tijd voor een krachtiger Europees geluid richting repressieve regimes en richting bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieunormen of mensenrechten. En voor een grotere betrokkenheid van onze ambassades bij het monitoren van die vrijheid en veiligheid, en bij het beschermen van vakbondsvrijheid, mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties.

Wij kiezen voor internationale solidariteit. Voor een duurzame wereld waar iedereen zeker is van een eerlijke kans.

Delen:

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!