Nog vóór de formatie de wooncrisis aanpakken.

Nog vóór de formatie de wooncrisis aanpakken.

Door Henk Nijboer op 4 juni 2021 Delen  

De aanpak van de woningcrisis kan niet wachten tot de formatie.

Wij, de SP en GroenLinks zien dat steeds minder mensen een goede, betaalbare woning kunnen vinden en komen daarom nu met een gezamenlijk pakket aan maatregelen. Het pakket bestaat uit vijf voorstellen die moeten leiden tot meer betaalbare woningen, betere bescherming voor huurders en minder dakloosheid:

We komen met een pakket aan maatregelen om mensen aan een betaalbare woning te helpen.

  • Verkoop sociale huurwoningen aan banden. Initiatiefwet van de PvdA, mede-ingediend door SP en GroenLinks, die ervoor zorgt dat het verkopen, liberaliseren en slopen van sociale huurwoningen alleen mag wanneer er ten minste evenveel woningen voor terugkomen.
  • Huurders in nood ook in vrije sector recht op huurverlaging. Huurders die financieel in de knel komen, door bijvoorbeeld een terugval in het inkomen, mogen niet op straat komen te staan. Ook in de vrije sector moeten zij in zo’n geval recht hebben op huurverlaging.
  • Stop tijdelijke huurcontracten. De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid. Huurders verdienen juist nu de zekerheid van een dak boven hun hoofd en daarom moet er een stop komen op tijdelijke huurcontracten.
  • Hogere huisjesmelkersboete en intrekken vergunningen. Foute pandjesbazen mogen niet schatrijk worden over de hoofden van huurders. Huisjesmelkers moeten harder worden aangepakt met hogere boetes en door het intrekken van hun verhuurdersvergunning.
  • Steun voor daklozen. Niemand mag noodgedwongen op straat leven. Het aantal daklozen in Nederland moet teruggedrongen worden en degenen zonder onderdak moeten beter geholpen worden.

Iedereen heeft het recht op een goede, betaalbare woning.

Iedereen heeft het recht op een goede, betaalbare woning. Daarom nam de PvdA al het initiatief om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te gaan en om een einde te maken aan losse, tijdelijke huurcontracten. Met dit pakket zorgen we ervoor dat mensen die nu behoefte hebben aan een goede, betaalbare woning, daar ook écht bij geholpen worden.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid