Partij van de Arbeid

We blijven strijden tegen armoede

Een goed en fatsoenlijk leven, dat is wat iedereen verdient. Het is daarom hartstikke mooi nieuws dat het aantal huishoudens in armoede de afgelopen vier jaar fors is gedaald. Onder het vorige kabinet van VVD, CDA en gedoogsteun van de PVV liep het aantal huishoudens in armoede op tot een recordhoogte van bijna acht procent. Voor de PvdA was dit onbegrijpelijk, oneerlijk en onfatsoenlijk. Aan deze negatieve spiraal is gelukkig een eind gemaakt. Maar de strijd is natuurlijk nog lang niet gestreden.

lees verder »

Spreektekst bij Algemene Politieke Beschouwingen 2016

Spreektekst bij Algemene Politieke Beschouwingen 2016

De docent elektro leidde me vol trots rond in zijn klaslokaal waar hij 'zijn' jongens en meisjes opleidde. Je voelde zijn drive, zijn liefde voor het vak. Maar toen ik hem complimenteerde, stokte hij: "Weet u. Deze jongeren staan straks zo trots met hun MBO-2 diploma buiten. Het maximale uit hun talenten gehaald. Maar de werkgevers zijn er al vandoor, op weg naar degenen met MBO-3 of 4. Dan kan ik wel janken".

Lees hieronder mijn volledige bijdrage (gesproken woord geldt):

lees verder »

Wij zijn met meer

Wij zijn met meer

Hoewel de Algemene Beschouwingen een hoogtepunt zijn in de politieke arena hangt er voor mij ieder jaar een donkere wolk boven. Omdat je weet dat er ook een bijdrage van Geert Wilders komt. Omdat je vooraf al weet dat hij groepen gaat uitsluiten. Vaak met een frivool grapje of een pittig debatje.

lees verder »

Meer werk, lagere werkloosheid en een rechtvaardige inkomensverdeling

Meer werk, lagere werkloosheid en een rechtvaardige inkomensverdeling

Een rechtvaardige inkomensverdeling, steun voor mensen die het moeilijk hebben, meer werk en een lagere werkloosheid. Dat was de afgelopen jaren de inzet van de PvdA. Nu we na een aantal moeilijke jaren de crisis achter ons laten, zien we dat het niet voor niets is geweest. Steeds meer mensen vinden een baan, de koopkracht neemt toe en er is extra geld voor armoedebestrijding, onderwijs, sport en cultuur.

lees verder »

Voortdurende strijd tegen kansenongelijkheid in het onderwijs

Voortdurende strijd tegen kansenongelijkheid in het onderwijs

Twee kinderen met een gelijke intelligentie krijgen in Nederland niet dezelfde kansen omdat de één hoogopgeleide ouders heeft en de ander niet. De één krijgt een grotere woordenschat mee vanuit huis, krijgt bijles als het tegenzit en heeft ouders die actief lobbyen voor een hoger schooladvies. De ander heeft dat niet. De ongelijkheid in de samenleving dreigt zich op die manier in het onderwijs voort te zetten. Dat is onacceptabel. Gelijke kansen voor iedereen vergt een voortdurende strijd. Daarom maken wij in de nieuwe begroting 55 miljoen vrij voor gelijkere kansen.

lees verder »