Partij van de Arbeid

 • Stel je kandidaat

  Stel je kandidaat

  Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de periode 2017-2021 is de PvdA op zoek naar volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

  Lees meer >
 • Onze resultaten

  Onze resultaten

  We brengen de economie op orde en maken de verzorgingsstaat klaar voor de toekomst.

  Meer weten over hoe we dit bereiken?

  Lees meer >

Meer zeggenschap over eigen omgeving

Meer zeggenschap over eigen omgeving

 Foto Pixabay / Geralt

Nederlanders moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen omgeving. Dat bepleit ik in een initiatiefnota (pfd) die ik vandaag met mijn collega van de ChristenUnie, Gert Jan Segers, heb ingediend. Op veel plekken hebben mensen al mooie initiatieven genomen om de eigen leefomgeving wat mooier, socialer of meer betrokken te maken. Zij moeten volop ruimte krijgen om hun ideeën over bijvoorbeeld zorg, onderwijs en wonen in de praktijk te brengen. Mensen die gezamenlijk initiatief nemen voor een duurzame en zorgzame samenleving, verdienen alle steun van de overheid, geen tegenwerking. CU en PvdA doen concrete voorstellen om daarvoor te zorgen.

lees verder »

Grootste banengroei sinds begin 2009

Grootste banengroei sinds begin 2009

 Foto Shutterstock

Het aantal nieuwe banen blijft toenemen, inmiddels voor het negende kwartaal op rij. In dik twee jaar tijd kwamen zo 230.000 mensen extra aan de slag. Het afgelopen jaar was de banengroei zelfs groter dan de zeven jaar daarvóór. En voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis gaat het ook weer vaker om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, om vaste banen.

lees verder »

Een nieuwe norm: er is meer dan ‘man’ of ‘vrouw’

Een nieuwe norm: er is meer dan ‘man’ of ‘vrouw’

 Foto Pixabay / nancydowd

Het is eenvoudig om in termen van Adam of Eva, man of vrouw, homo of hetero te denken, maar de realiteit is complexer. Tienduizenden mensen met een intersekse conditie of de tienduizenden transgenders ervaren dagelijks onnodige spanningen, uitsluiting en barrières door het gevoel te hebben te moeten voldoen aan de strikte norm van man of vrouw. De maatschappelijke acceptatie van deze groep is laag.

Daarom willen Groenlinks, D66 en PvdA de Algemene wet gelijke behandeling(Awgb) zodanig aanpassen dat er een expliciet verbod komt op discriminatie van transgenders, mensen met een intersekseconditie en seksuele gerichtheid. Dat schrijven Vera Bergkamp (D66), Liesbeth van Tongeren, GroenLinks en ik vandaag in NRC Handelsblad.

lees verder »

Internationale voorvechters homohuwelijk op PvdA-boot

Internationale voorvechters homohuwelijk op PvdA-boot

Foto Flickr / PvdA

De PvdA vaart op 6 augustus met haar eigen boot mee tijdens de legendarische botenparade in Amsterdam. Aan boord zijn een keur aan politici en activisten die op een feestelijke manier laten zien waar ze voor vechten. Dit jaar staat de PvdA-boot in het teken van het homohuwelijk. Met de slogan Join Us! Who is next? roepen wij alle Europese landen op om het huwelijk voor mensen van gelijke sekse in te voeren als uiting van homoacceptatie en als graadmeter voor gelijke rechten.

lees verder »