Wiardi Beckman Stichting

Hoe kunnen de sociaaldemocratische waarden en inzichten worden toegepast in de politiek van de 21ste eeuw? Wat zijn de ontwikkelingen en inzichten bij zusterpartijen van de Partij van de Arbeid in het buitenland? Hoe moeten de ontwikkelingen binnen de Europese Unie worden geduid, waar moeten we voor waken, waar moeten we op aansturen? Welke lessen trekken we uit de financiële crisis? Met deze en nog veel meer vragen houdt de Wiardi Beckman Stichting zich bezig.

De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie. Zij is onafhankelijk van bestaand beleid en beleidsmakers, maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet in het politieke debat mengt. Gevraagd en ongevraagd levert de WBS bijdragen aan de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en adviseert zij de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur.

Samen met wetenschappers, maatschappelijke organisaties en mensen uit het openbaar bestuur organiseert de WBS-staf debatten, seminars en conferenties, en publiceert ze boeken en rapporten. Elk jaar publiceert de WBS een jaarboek en elke twee maanden verschijnt het tijdschrift S&D. Ook kent de WBS een aantal vaste werkgroepen.

Website: wbs.nl
Twitter: @wiardibeckman

Delen: