Waardering voor de zorgmedewerkers
Onze standpunten

2.2 Waardering voor de zorgmedewerkers

Tijdens de coronacrisis gaven we applaus voor de zorgmedewerkers.

En dat verdienen ze! Maar een rood hart op een t-shirt verandert niks aan de werkdruk waar medewerkers in de zorg onder zuchten. En met het salaris van veel verpleegkundigen is het lastig rondkomen. Pak de werkdruk aan door zorgprofessionals meer tijd te geven zorg te verlenen in plaats van die te verantwoorden. Zet de waardering om in een financiële beloning.

Zorgpersoneel heeft recht op meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s

Wij investeren structureel in het salaris, de werkomstandigheden en perspectief van alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg.

Meer wijkverpleegkundigen

Meer mensen wonen langer zelfstandig thuis. Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met psychische problemen worden thuis goed verzorgd. We investeren in het aanstellen van meer wijkverpleegkundigen. We verminderen de regeldruk en geven wijkverpleegkundigen de tijd en het vertrouwen om de beste zorg te kunnen bieden.

Langer huisartsenconsult

Zorgverzekeraars sturen nu op zoveel mogelijk gesprekken per uur bij de huisarts. Maar soms is een gesprek van meer dan 20 minuten noodzakelijk. Daarom maken we langere gesprekken mogelijk. Dit doen we door in de bekostiging de rol van de verzekeraar te beperken en door extra geld uit te trekken. De financiële baten die ontstaan door minder verwijzingen naar de tweedelijns zorg mogen niet zomaar in de zakken van de zorgverzekeraars verdwijnen. Zij moeten ook ten goede komen aan de lokale gemeenschap en de nuldelijns zorg.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde

Op hen wordt nu te vaak een te groot beroep gedaan, in tijden die emotioneel toch al erg zwaar zijn. De verbinding tussen professionele en informele zorg versterken we. We breiden het mantelzorgverlof uit en stappen af van onnodige bijstandsverplichtingen voor mantelzorgers die niet kunnen werken naast de zorg voor hun geliefden. We breiden de periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers uit. Minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren worden zoveel mogelijk ontlast en ondersteund.

 

Delen: