Verantwoording programmacommissie

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Verantwoording programmacommissie – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Dit verkiezingsprogramma is ons verhaal over hoe we de toekomst vorm willen geven.

Met alle concrete voorstellen en veranderingen die daarbij horen. Het is daarmee ons wenkend perspectief voor iedere Nederlander.

Dit programma is ook het resultaat van een proces dat eind 2019 is begonnen toen we als commissie de taak kregen een ambitieus en herkenbaar sociaaldemocratisch programma samen te stellen. Met onze rotsvaste idealen als belangrijkste gereedschap zijn we aan de slag gegaan. Een paar maanden onderweg kwam corona.

Met onze rotsvaste idealen als belangrijkste gereedschap zijn we aan de slag gegaan.

De coronacrisis veranderde onze opdracht niet, maar laadde deze wel met extra urgentie en het besef dat fundamentele veranderingen gevraagd zijn. Want corona maakt weeffouten in onze economie en onrecht in onze samenleving zichtbaarder.

Vanuit de overtuiging dat we alleen kunnen komen tot het antwoord daarop, wanneer we daadwerkelijk doorgronden waar mensen wakker van liggen én van dromen, hebben we álles uit de kast getrokken om zoveel mogelijk mensen te spreken. Om zo verhalen, ideeën en ervaringen op te halen.

Via de speciaal daarvoor ingerichte website haalden we meer dan duizend reacties op bij onze leden.

Via de speciaal daarvoor ingerichte website hoekanmorgenbeter.nl haalden we meer dan duizend reacties op bij onze leden. Via digitale huiskamergesprekken gingen we op tal van onderwerpen in gesprek met mensen. Met ervaringsdeskundigen. Met mensen uit het veld. Van de politieagent, pakketbezorger en de leraar tot de zorgmedewerker en de timmerman. Van de scholier die geen stageplaats krijgt vanwege diens achternaam, tot de pas afgestuurde student die tot over de oren in de schulden zit en geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Ook spraken we met onderzoekers en wetenschappers om aangesloten te zijn op de laatste inzichten. Van organisaties, bedrijven en instellingen ontvingen we veel voorstellen en aanbevelingen.

Kortom: we hebben heel breed inbreng opgehaald. Om recht te doen aan onze ambities en om niet te verdrinken in alle aangeleverde adviezen, hebben we als commissie de stelregel gehanteerd voortdurend mensen centraal te stellen. Dat betekent dat we bij elk onderwerp telkens de vertaling hebben gemaakt naar de betekenis voor mensen in het leven van alledag en in de toekomst. Dáár moet de positieve verandering voelbaar zijn. Want door mensen zekerheden te bieden wordt vooruitgang pas écht mogelijk.

We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming hartelijk bedanken.

We zijn trots op het resultaat en we zijn het partijbestuur dankbaar voor deze mooie opdracht. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma hartelijk bedanken. Met de hulp van onze leden is het programma nog beter geworden. Daar zijn we hen heel dankbaar voor!

Met strijdbare groet,

De PvdA Verkiezingsprogrammacommissie
Esther-Mirjam Sent (voorzitter)
Matthijs van Neerbos (secretaris)
Julian Bushoff
Yasemin Cegerek
Marjolein Moorman
Richard Moti
Henk Nijboer (adviserend lid)
Jan Kees Oppelaar
Mariëtte Patijn
Kati Piri
Simon Putman
Jona de Jong (ondersteuning)
Jan Ravensbergen (ondersteuning)

Delen:

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte