Toenemend antisemitisme steviger bestrijden

In Nederland moet je altijd jezelf kunnen zijn. Dat is waar wij voor staan. Daarom strijden we altijd en overal tegen racisme en discriminatie.

Door toenemend antisemitisme zijn joodse mensen steeds minder vrij en veilig, ook in onze samenleving. Antisemitisme moet daarom krachtiger worden tegengegaan. De PvdA wil onder meer dat in Nederland vaker over wordt gegaan tot vervolging. Ook moet het kabinet toenemend antisemitisme expliciet aan de kaak stellen in contacten met andere landen (zoals ook gevraagd in de motie van Kathalijne Buitenweg, die met steun van de PvdA is aangenomen).

Om antisemitisme beter te kunnen herkennen en bestrijden heeft de Europese Commissie opgeroepen om de werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Association (IHRA) te onderschrijven. Ook het Europese Parlement heeft zich onlangs geschaard achter deze werkdefinitie. En landen om ons heen als Groot-Brittannië en Duitsland hanteren deze definitie.

In de afgelopen periode heeft de PvdA  indringende gesprekken gevoerd met joodse Nederlanders. De PvdA heeft besloten de IHRA-definitie te onderschrijven.  Die luidt als volgt: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred towards Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish individualsand/or their property, toward Jewish community institutions andreligious facilities.”

Eerder stelde de PvdA zich op het standpunt dat bestaande definities afdoende waren om antisemitisme effectief te bestrijden. Het toenemend antisemitisme maakt dat wij vinden dat er meer nodig is. Het gesprek dat op gang is gekomen door de IHRA definitie maakt dat de PvdA meent dat het onderschrijven van de IHRA-definitie onderdeel is van een effectieve aanpak van hedendaags antisemitisme.

Voor de PvdA ontstaat hiermee een aanvullend hulpmiddel bij het registreren en vergelijken van uitingen van vermeend antisemitisme. Het kan in geen geval gezien worden als een politiek instrument om de vrijheid van meningsuiting in te perken. De resolutie is immers juridisch ook niet bindend. Voor de PvdA spreekt het vanzelf dat iedereen vrij is en blijft om kritiek te uiten op de politiek van elke Staat. Ook op de politiek van de staat Israël.

Delen: