Sterkere economie, stijgende koopkracht
Resultaten

Resultaten: economie

Sterkere economie, stijgende koopkracht

Foto Shutterstock / blvdone
Resultaten

De Nederlandse economie groeit in 2017 sterk, de koopkracht stijgt en het aantal banen neemt toe. Zelden nam de werkloosheid zo sterk af als in dit jaar. Er zijn nu meer dan tien miljoen banen en zelfs de ouderenwerkloosheid daalt. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.

De koopkracht stijgt

Huishoudens hebben in 2016 gemiddeld 800 euro meer te besteden dan het jaar ervoor; de grootste koopkrachtstijging in tien jaar tijd. Dankzij het belastingplan gaan werknemers er fors op vooruit, en vooral de lagere en middeninkomens. En ook het loonstrookje voor de bijstand en de AOW is positief.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

De economie groeit weer

Nederland heeft de weg naar boven gevonden. Dat blijkt ook uit de meest recente cijfers van het CPB en CBS. Sinds 2014 groeit de economie. Die groei zet zich voort in 2015 en 2016.

Dit laat zien dat het kabinet doet wat nodig is. Na jaren van forse koopkrachtdalingen krijgen mensen meer te besteden. Ook neemt de export toe en wordt er weer geïnvesteerd. Tegelijkertijd dringen we het begrotingstekort terug waardoor extra bezuinigingen niet nodig zijn.

We hebben een gezonde basis gelegd voor een investeringsagenda: in meer werk, goede en betaalbare zorg en goede publieke voorzieningen. Zo maken we onze samenleving sterker en socialer.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

In de tabel hieronder zie je de ontwikkeling van de economische groei. (Bron: CPB).

Ook met het bedrijfsleven gaat het beter. Dat is goed terug te zien in onderstaande grafiek, waarin je het aantal faillissementen ziet. (Bron: CBS)

De woningmarkt trekt aan

De woningmarkt klimt snel uit het slop. Dat zie je onder andere aan de prijzen van woningen die stijgen (Bron: CBS). Ook worden er meer woningen verkocht.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Delen: