Zeker zijn van een eerlijke toekomst: het project

Sociaaldemocratische antwoorden op de vragen van morgen

Zeker zijn van een eerlijke toekomst: het project

Onze zekerheden in de toekomst

Een fijne plek om te wonen. Goede zorg als je die nodig hebt.  Een schone en gezonde leefomgeving voor ons allemaal die we door kunnen geven aan toekomstige generaties. Werk waarin je waardering vindt, waarmee je vooruit kunt komen. Onderwijs waarin elk kind een eerlijke kans krijgt. Het zijn dingen waar we allemaal op willen vertrouwen maar die steeds minder vanzelfsprekend zijn. Die meer en meer onder druk komen. Want we zien groeiende ongelijkheid.

Voor sociaaldemocraten is dat onacceptabel. Het is onze opdracht te zorgen dat deze zekerheden voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Omdat ze de motor zijn van vooruitgang. Die strijd voeren we hier en nu, maar ook voor de wereld van onze kinderen én kleinkinderen.

Daarom moeten we op basis van onze idealen voortdurend op zoek blijven naar antwoorden op de vraagstukken van morgen en overmorgen. Zodat we het wenkend perspectief kunnen blijven bieden; zodat iedereen zeker kan zijn van een eerlijke toekomst.

Zeker zijn van een eerlijke toekomst

Deze zomer zijn vijf werkgroepen gestart, op vijf grote thema’s; arbeid, wonen, zorg, onderwijs en duurzaamheid.

Dit zijn werkgroepen opgezet door een aantal partijgenoten met veel kennis en ervaring op hun onderwerp. Samen met de Wiardi Beckman Stichting (WBS) brengen zij de vraagstukken van de toekomst op hun thema in kaart. In het najaar zullen nog een aantal groepen starten met een focus op andere onderwerpen.

Het is de opdracht van de werkgroepen om concrete politieke antwoorden en oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar mensen in de toekomst maar ook nu al tegenaan lopen. Dat kan het gebrek aan goede leerkrachten of gelijke kansen in het onderwijs zijn. Of het gebrek aan goede betaalbare woningen in de stad of voorzieningen in dorpen en buurten. Of het ontbreken van zekerheden in werk of in de zorg. Belangrijke en herkenbare thema’s waarin je juist op zekerheden zou moeten kunnen bouwen.

Wie doen er mee?

Dit is een project van onze hele partij. Van onze leden en onze verwante instellingen, met een belangrijke rol voor de Wiardi Beckman Stichting.

Iedereen wordt gevraagd mee te denken en te doen: leden en niet-leden, onze netwerken, oude en nieuwe denkers, politici, professionals en ervaringsdeskundigen. Hiervoor organiseren we dit najaar bijeenkomsten. Ook ontwikkelen we middelen voor digitale interactie zodat we voortdurend ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.

Reality checks

Om te zorgen dat we antwoorden en richtingen formuleren die écht het verschil kunnen maken voor mensen, toetsen we deze op voorhand al aan de realiteit. Aan die van de werkvloer, de straat, buurt en het klaslokaal. Aan wat mensen dagelijks nodig hebben.

Zo borgen we dat we met concrete en bruikbare antwoorden komen op de vragen van de toekomst.

Hoe kan ik meedoen?

We organiseren meerdere bijeenkomsten waarbij je kunt meepraten en ideeën kunt aandragen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 novemberMeld je hier aan >

Maar je kunt ook meteen aan de slag! We nodigen je uit om jouw ideeën en ervaringen nu met ons te delen. Zo concreet mogelijk zodat jouw inbreng goed aansluit bij de praktijkgerichte aanpak van de werkgroepen. Je kunt aangeven welke problemen of zorgen jij om je heen ziet en/of waarvoor jij denkt een structurele oplossing te zien. Laat hier je ideeën achter >

Meer over de werkgroepen:

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!
Delen: