Willemijn Zwart
13Kandidaat Eerste Kamerlid

Willemijn Zwart

Over mij

Willemijn Zwart (1989) is kandidaat voor de Eerste Kamer. Ze groeide op in Enschede, als oudste van zes kinderen. Vanaf de basisschool was ze maatschappelijk actief: ze richtte een anti-pest-club op in groep 7, werd klassenvertegenwoordiger en won als lid van de GMR van Het Stedelijk Lyceum zelfs een geschil over sluiting van een kleine locatie van de scholengemeenschap.

In haar studietijd was ze voorzitter van de werkgroep duurzaamheid en de commissie Financiën, Huisvesting en ICT van de Utrechtse Universiteitsraad en werd ze op haar 21ste bestuurder bij het ISO en daarmee lid van de Studentenkamer. In deze periode was ze tevens actief voor de Europese Studentenvakbond.

Sinds 2012 woont Willemijn weer in Enschede, waar ze achtereenvolgens als leraar Nederlands, lerarenopleider bij Saxion en oprichter van educatief projectbureau Komvoor gaat voor impact in het onderwijs. Ze maakt zich hard voor meer professionele ruimte voor leraren en betekenisvol, maatschappelijk betrokken onderwijs voor leerlingen.

Daarnaast spant ze zich in voor taalbeleid met ruimte voor diversiteit; eerder als lid van het hoofdbestuur van Levende Talen (tevens een docentenvakbond) en momenteel als bestuurslid van het Genootschap Onze Taal. Ze vraagt hierbij aandacht voor de positie van erkende talen als Nederlandse Gebarentaal, Papiamentu, Fries, Nedersaksisch en Limburgs, maar ook voor de inzet van thuistalen bij kinderen met een migratieachtergrond. Taal ziet ze als een krachtige invalshoek om diversiteit en kansengelijkheid op een positieve manier op de agenda te zetten.

Naast inhoudelijk, is Willemijn ook bestuurlijk actief. Als 28-jarige werd ze benoemd als lid Raad van Toezicht van het Alfa-College, een middelgroot mbo in Overijssel, Drenthe en Groningen. Sinds 2022 is ze tevens toezichthouder bij CVO Zuid-West Fryslân. Als toezichthouder leerde ze het belang van uitgestelde oordeelsvorming en consensus: vaardigheden die tevens in de Eerste Kamer van groot belang zijn.

Ze hoopt als lid van de Eerste Kamer een voorbeeld te kunnen worden voor mensen uit ondervertegenwoordigde groepen in de Haagse Politiek: bekwaam jezelf in multiperspectiviteit, laat je stem horen, bouw bruggen en kies bij twijfel het perspectief van de underdog, want die heeft je het hardste nodig.