Peter Kerris
Partijbestuur

Peter Kerris

Over mij

Ik groeide op in een gezin waarin we het niet breed hadden. Ondanks dat kon ik naar een goede school, kon ik sporten en kon ik muziekles volgen. Dat kwam onder meer door de manier waarop in de jaren '80 en'90 onze samenleving was ingericht, met een sterk sociaal vangnet en toegankelijke instituties. Voor een belangrijk deel was dat dankzij de inspanningen van de Partij van de Arbeid. Dat deze mogelijkheden er waren en mij in staat stelden in vrijheid en solidariteit op te groeien, maakt mij schatplichtig aan de sociaaldemocratie.

In het dagelijks leven ben ik gedeputeerde in de provincie Gelderland, en vanuit het middenbestuur zie ik hoe krachtig onze partij vertakt is in lokale netwerken, in raadsfracties en afdelingen. En ik zie hoe sterk het is als je de krachten bundelt om nationaal of Europees iets voor elkaar te krijgen. Daar wil ik mij ook voor inzetten in het Partijbestuur. We zijn zo'n grote partij met overal vertegenwoordigers, we kunnen de lijnen tussen het Europese, nationale, regionale en lokale niveau versterken en zo meer resultaat bereiken voor mensen.

Voordat ik gedeputeerde werd heb ik ook een tijd voor de klas gestaan. In het Partijbestuur heb ik de portefeuille Scouting en Talentmanagement. Ik heb zelf het plezier gehad van vele interne cursussen en opleidingen binnen de partij. Graag zet ik me in om ook een nieuwe generatie dit soort mogelijkheden te bieden en hun politieke talenten te laten ontwikkelen. Het is belangrijk dat een partij als de onze ook een plek is waar mensen kunnen groeien en ontdekken, omdat de sociaaldemocratie ieder talent erkent en ieder talent kan gebruiken.