Jan Schuurman Hess
Samen vooruit
69Kandidaat Tweede Kamerlid

Jan Schuurman Hess

Samen vooruit

Over mij

Als inwoner van het Zeeuwse dorp Kats heb ik van nabij gezien wat het betekent als een voorziening als de laatste basisschool moet sluiten omdat ze te klein zou zijn geworden. Niet alleen moeten de leerlingen nu veel verder reizen en zijn ze langer weg van huis, maar ook en vooral is een belangrijk bindmiddel van de lokale samenleving verdwenen.

Aan het sluiten ging een lange voorgeschiedenis van schaalvergroting en zogenaamde efficiƫntie vooraf. Het schoolbestuur keek naar kille cijfers, niet naar mensen. Juist die liberale opvatting over publieke functies leidt tot een samenleving waarin het gaat om ieder voor zich. Ik vind dat als een schoolbestuurder een laatste school in een dorp wil sluiten, dat de docenten, ouders en gemeenschap het recht krijgen om de school te verzelfstandigen. Dat gaat om de kernwaarden van de sociaaldemocratie: werk, zeggenschap, verheffing, binding. Bovendien geven we een school terug waar die hoort: in handen van de gemeenschap.

Daarom heb ik me in de afgelopen jaren vol overtuiging ingezet voor het behoud van de laatste school in een dorp. Met succes, maar we zijn er nog niet. We hebben in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat kleine scholen bestaansrecht hebben. Het lange gevecht heeft me geleerd om door te zetten, niet op te geven. Om die reden doe ik wat ik doe, sta ik waar ik sta. En steun daarom de PvdA waar ik kan.