Amma Asante
47Kandidaat Tweede Kamerlid

Amma Asante

Over mij

“Op 5 december 1978 kwam ik met mijn moeder in het kader van gezinshereniging naar Nederland om ons bij mijn vader te voegen. We kwamen in de Amsterdamse Bijlmermeer te wonen in een galerijflat. Ik was zes jaar oud. Dat was ook de leeftijd waarop ik mijn eerste schoenen kreeg, ik kon immers in Nederland niet op blote voeten lopen. Het waren van die mooie plastic schoentjes met glitter waar kinderen tegenwoordig in afzwemmen. We hadden het niet breed in Ghana, al maakte mijn lieve oma die voor mij zorgde heel veel goed. Op die leeftijd was ik me al van bewust hoe ontzettend bevoorrecht ik was dat ik naar Nederland mocht komen en hier iets van mijn leven mocht maken. Mijn vader was fabrieksarbeider en mijn moeder ging bedden opmaken in hotels. En op mij rustte maar een taak: hard mijn best doen op school. Ik realiseerde mij ook dat ik mijn bevoorrechtte positie moest inzetten voor anderen. Toen al wist ik dat ik later iets in de politiek ging doen.

Op mijn 18e stemde ik op de PvdA en werd niet lang daarna lid. De PvdA was voor mij de meest logische partij om op te stemmen en lid van te worden omdat ik mijn aanwezigheid nog steeds te danken heb aan het generaal pardon uit 1974 waar Joop den Uyl zich destijds sterk voor had gemaakt. De Partij van de Arbeid is voor mij de partij van de verheffing. Iets wat ik in levende lijve heb ondervonden. Ik geloof in het verheffingsideaal en gun het ieder kind. Het ideaal dat jouw afkomst niet jouw toekomst hoeft te bepalen en dat met individueel en collectieve inzet je alles uit kan halen wat er in zit en je jouw dromen kan verwezenlijken.

Helaas hebben we de afgelopen jaren ook meegemaakt dat dit ideaal steeds minder bereikbaar wordt voor heel veel mensen. Nederland is verworden tot een land waar jouw afkomst en achtergrond van jouw ouders steeds meer gaan bepalen wat jouw toekomst wordt. Een land waar ondanks de enorme rijkdom mensen afhankelijk zijn van de voedselbank om een warme maaltijd op tafel te zetten. Waar je je te pletter kan werken maar desondanks niet in kan slagen om ieder maand de huur, energiekosten en zorgpremie te betalen. Terwijl ondertussen de miljarden naar grote multinationals worden gesluisd. Die dan vervolgens vrolijk massale ontslagen inzetten. Een land waar je als minima liever geen conflict kan krijgen met de overheid omdat je geen aanspraak meer kan maken op de sociale advocatuur die zo goed als is wegbezuinigd. En waar je met wantrouwen tegemoet wordt getreden wanneer je door pech in het leven, ziekte of een aangeboren aandoening afhankelijk bent van een uitkering en sociale voorzieningen.

In zo een land wil ik niet leven. In zo een land wil ik mijn kinderen niet opvoeden. Ik wens niemand toe om in zo een land te leven of zijn/haar kinderen op te voeden. Ik geloof dat dit het moment is om de verrechtsing een halt toe te roepen en het tij te keren. Ik wil een samenleving waar we weer solidair zijn met elkaar en sprake is van gelijke kansen voor iedereen. En daar is een sterke Partij van de Arbeid voor nodig. In de afgelopen jaren heb ik mij via mijn werk bij de Landelijke CliĆ«ntenraad ingezet voor een rechtvaardig en solidair sociaal zekerheidsstelsel zodat jonggehandicapten, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, uitkeringsgerechtigden, weduwen en weduwnaars, ouderen en zieken een eerlijke kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving en dat rekening wordt gehouden met hun perspectief bij de totstandkoming van wetgeving, beleid en uitvoering door uitvoeringsinstanties. Dit werk zet ik na de verkiezingen in 2021 graag voort in de Tweede Kamer. Het wordt hard werken maar ik ben optimistisch. Ik geloof dat alles mogelijk is als je het maar hard genoeg wilt en bereid bent je hiervoor in te zetten samen met anderen.”

Amma_Asante @amma_asante

Als je denkt niet dieper te kunnen zinken dan de #stofzuigergate als minima krijg je deze troep aan onzin over je heen gestort. Om te huilen dit šŸ‘‡šŸ¾ https://t.co/Sa1MwsT8xz

Amma_Asante @amma_asante

Omdat nieuws toch best wel snel gaat, laat ik dit nog een keer hier. Opdat we nooit vergeten. #stofzuigergate @”Stofzuiger”https://t.co/tZL5EoxpU0 op @LinkedIn

Amma_Asante @amma_asante

Geen idee wie net als ik hier van geniet. Hier wordt de politiek vermomd als objectieve statistiek mooi tegen gesproken. Onder de noemer van gemiddelden wordt wanbeleid al jaren verdedigd en gepresenteerd als succes terwijl ondertussen steeds meer mensen achterblijven. https://t.co/H2kgUWvteO