Zeker zijn

Over mij

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft met haar 25 miljoen werklozen een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers. Vrijhandelsverdragen met Canada en de VS mogen onder geen beding leiden tot het uitkleden van Europese werknemersrechten.

Portefeuilles

Werkgelegenheid en sociale zaken

Agenda

a_jongerius @a_jongerius

De uitzendsector is door de bodem gezakt. Er zijn veel te veel malafide uitzendbureaus actief.

Het kaf moet van het koren gescheiden worden!

De uitzendrichtlijn is aan verandering toe!

https://t.co/NOlKbhJhMT

a_jongerius @a_jongerius

Landbouwsubsidies? Alleen op voorwaarde dat werknemersrechten door het landbouwbedrijf gerespecteerd worden!

Heel trots dat dit ons gelukt is! @johandanielsson @EFFAT_org @etuc_ces https://t.co/eVODKcBa1o

a_jongerius @a_jongerius

Landbouwsubsidies? Alleen op voorwaarde dat werknemersrechten door het landbouwbedrijf gerespecteerd worden!

Heel trots dat dit ons gelukt is! @johandanielsson @EFFAT_org @etuc_ces https://t.co/eVODKcBa1o

Berichten