Stoppen met de pelsdierhouderij

HET VERVROEGD BEËINDIGEN VAN DE PELSDIERHOUDERIJ | 14 DECEMBER 2020

Stoppen met de pelsdierhouderij

Door Jeroen Recourt op 15 december 2020 Delen  

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij met algemene stemmen aangenomen. De PvdA-fractie is blij dat er definitief een einde komt aan de pelsdierhouderij in Nederland met zorgvuldige aandacht voor de pelsdierfokkers.

Het nu stoppen met de pelsdierhouderij in Nederland dient de volksgezondheid én het dierenwelzijn. Wat dat laatste betreft, het houden van pelsdieren onder voor deze dieren erbarmelijke omstandigheden kan wat mijn fractie betreft niet snel genoeg stoppen. Het is dierenmishandeling. Drie jaar eerder stoppen is voor miljoenen nertsen winst, tenminste in Nederland. Laten we hopen dat ook het buitenland de coronacrisis gebruikt om niet alleen de volksgezondheid te borgen, maar ook meteen het dierenwelzijn op lange termijn aan te pakken. Immers, het risico voor de volksgezondheid stopt natuurlijk niet aan de grens.

“Het risico voor de volksgezondheid stopt natuurlijk niet aan de grens”

Een betrouwbare overheid moet de door haar veroorzaakte schade naar redelijkheid vergoeden. Ook nu dus, nu de pelsdierhouderij drie jaar eerder wordt beëindigd. Ik wil hierbij wel nadruk leggen op dat deze vergoeding naar redelijkheid moet zijn. De opeenstapeling van maatregelen moet geen buitenproportionele compensatie opleveren voor de pelsdierhouders. Dat lijkt nu wel het geval te zijn als we kijken naar het volledige plaatje. Na de invoering van de Wet verbod pelsdierhouderij was namelijk al geanticipeerd op een verbod per 2024, inclusief verkoopbare stikstofdepositierechten en inclusief subsidieregelingen. Daar komt deze schadeloosstelling nog bovenop. De compensatie voor pelsdierhouders blijkt al helemaal buitenproportioneel te worden als je het afzet tegen andere door de coronacrisis hard getroffen sectoren, waar hele andere en veel schralere compensatie lijken te worden geboden. En hoe wordt voorkomen dat na ontvangen van de vergoedingen een paar kilometer verder, net over grens weer een nieuwe nertsenfokkerij wordt opgestart?

“Andere door de coronacrisis hard getroffen sectoren worden veel schralere compensaties geboden”

De PvdA vindt het goed dat er aandacht is voor pelsdierhouders in deze vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland. Maar bovenal is de PvdA blij deze wet een einde maakt aan het leed van pelsdieren en aan het risico van pelshouderijen voor de volksgezondheid in de huidige coronacrisis. Laten we hopen en stimuleren dat het niet bij Nederland blijft.

“Laten we hopen en stimuleren dat het niet bij Nederland blijft”

Delen:
Maak het verschil - doneer nu voor de campagne!

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.