Adviescommissie kandidaatstelling en programmacommissie verkiezingen Europees Parlement 2024

Adviescommissie kandidaatstelling en programmacommissie verkiezingen Europees Parlement 2024

De PvdA doet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024. De adviescommissie kandidaatstelling en programmacommissie zijn door het partijbestuur vastgesteld. Zij gaan binnenkort van start met hun werkzaamheden. Hieronder lees je wie er in deze commissies plaatsnemen.

Taak en samenstelling adviescommissie kandidaatstelling

In voorbereiding op de verkiezingen heeft de adviescommissie kandidaatstelling als taak om een advies uit te brengen aan het partijbestuur ten aanzien van de lijstvolgorde van de kandidatenlijst. Het partijbestuur stelt de conceptlijst, op advies van de adviescommissie kandidaatstelling, vast. Het Congres stelt de definitieve kandidatenlijst vast. Zowel het partijbestuur als het congres kunnen wijzigingen aanbrengen.

De adviescommissie kandidaatstelling heeft de volgende samenstelling:

 • Frank Heemskerk (voorzitter)
 • Lea Bouwmeester
 • Angelien Eijsink
 • Abdelkader Karbache
 • Kido Koenig
 • Marjan van Munster
 • Michiel Selten

Joshua Paas zal de adviescommissie kandidaatstelling ondersteunen als ambtelijk secretaris. De commissie is te bereiken via [email protected]. Meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure volgt binnenkort.

Taak en samenstelling programmacommissie

De programmacommissie heeft als taak om een voorstel aan het partijbestuur te doen voor de inhoud van het ontwerpverkiezingsprogramma. Het partijbestuur stelt het ontwerpverkiezingsprogramma, op advies van de commissie, vast. Het congres stelt het definitieve verkiezingsprogramma vast. Zowel het partijbestuur als het congres kunnen wijzigingen aanbrengen.

 • Bas Bijlsma (voorzitter)
 • Agnes Jongerius (vice-voorzitter)
 • Lara Depla
 • Michiel Emmelkamp
 • Erik Hormes
 • Ties Huis in ’t Veld
 • Anne van der Meer
 • Laetitie Ouillet
 • Kati Piri
 • Roos Lankhorst (penvoerder)

De commissie is te bereiken via [email protected].

Delen:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Doneer voor een sterk geluid

Samen voor een sociaal, groen, en eerlijk Nederland

Ja, ik draag bij!