In memoriam Wim Bakker

Bij de vliegramp in de Oekraïne zijn tot onze ontsteltenis onze voormalige voorzitter van de PvdA afdeling Zoetermeer, Wim Bakker, en zijn vrouw Annet de Jong om het leven gekomen.

Wim was een echte PvdA-er, iemand waar je van op aan kon. Wars van ouderwetse sociaal-democratische retoriek, richtte hij zich altijd op een zo goed mogelijke samenwerking binnen de partij. Ook zocht hij de samenwerking met andere politieke partijen in Zoetermeer. Hij was voorzitter van de PvdA-afdeling Zoetermeer van 2002 tot 2010. Tijdens de afdelingsvergaderingen en daarbuiten was het Wim die ons wees op de te volgen procedures om iedereen recht te doen en met kracht zijn sociaaldemocratische inzichten met ons deelde. Wim was een man die verschillende opvattingen samen kon brengen zonder mensen te kwetsen. Hij was daarbij een onverbeterlijke optimist.

Diezelfde talenten zette hij met succes in als manager in zijn werkzame leven. Wim, geboren (59 jaar geleden) en getogen in Indonesië, studeerde Biochemie aan de VU Amsterdam. In 1980 is hij als docent Scheikunde les gaan geven aan een MTS/HTS in de havenstad Beira in Mozambique. Hierna heeft Wim gewerkt voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), KPMG Rotterdam, het Nederlandse Rode Kruis en het Netherlands Institue for Multiparti Democracy (NIMD) in Den Haag. Bij het NIMD zette Wim zich als adjunct directeur jarenlang in voor verbetering van de democratische processen in Oosteuropese- en ontwikkelingslanden. Sinds 1 juni j.l. was hij werkzaam bij de Technische Universiteit Delft als afdelingssecretaris bij de faculteit 3mE.

Ook in de Zoetermeerse sportwereld was Wim zeer actief. Zo was hij lid van de Badmintonclub Rokkeveen en bij de (grote) Zoetermeerse atletiekvereniging ARV Ilion was hij eerst betrokken als scheidsrechter en jurylid. In 2011 trad Wim als secretaris toe tot het bestuur van Ilion. Nog maar kort geleden was hij hiermee gestopt.

Naast zijn werk zette hij ook na zijn voorzitterschap van de PvdA Zoetermeer zijn talenten in voor het algemeen belang. Zo werd hij in 2012 lid van het bestuur van het PvdA-gewest Zuid-Holland, waar hij onder meer lid was van de selectiecommissie voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Ook lokaal bleef hij politiek zeer geïnteresseerd en actief. Zoetermeer was een van de steden waar de PvdA een primary, een voorverkiezing voor het lijsttrekkerschap hield. Wim hielp de lokale en de landelijke PvdA met het in goede banen leiden van deze primary. Wim was tevens lid van de Onafhankelijke Commissie die de concept-kandidatenlijst opstelde voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l.. Aan die campagne voor de verkiezingen deed de immer blijmoedige Wim volop mee.

De PvdA Zoetermeer is Wim Bakker veel dank verschuldigd. Hij laat een grote leegte in ons midden achter. Het is om meerdere redenen diep triest dat Wim en Annet nu zo bruusk uit het leven zijn weggerukt. Wij treuren om het verlies van een warm mens en van zijn vrouw Annet. Wij wensen de kinderen Jorn, Suze-Ann en Rolf, die nu zowel hun vader als moeder verloren hebben en de verdere familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit immense verlies.

PvdA Zoetermeer

Delen: