In memoriam Willem Witteveen

Met het overlijden van Willem Witteveen verliest de PvdA een gewaardeerde partijgenoot die op allerlei manieren bijdroeg aan de sociaaldemocratie. Natuurlijk als Eerste Kamerlid van ’99 tot 2007. Een rol waarin hij in 2013 terugkeerde. Maar ook als lid van de commissie Naleving Gedragscode PvdA-Eurodelegatie, in de redactieraad van Socialisme & Democratie, en als voorzitter van de commissie beginselprogramma.

Willem Witteveen werd op 5 mei 1952 geboren in Rotterdam. Daar ging hij naar de Openbare Montessorischool. Na het behalen van het gymnasium-b diploma in Wassenaar, studeerde hij van 1970 tot 1978 Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tien jaar later promoveerde hij met zijn dissertatie “Retoriek in het Recht”. Deze juridische kennis zou hem niet alleen van pas komen bij zijn academische loopbaan, maar bleek ook voor de PvdA van grote waarde. De Eerste-Kamerfractie kon altijd rekenen op zijn scherpe blik en juridische kennis.

Diederik Samsom noemde Willem Witteveen een ‘denker voor de partij’. En dat is een goede beschrijving. Willem combineerde zijn intelligentie met eigengereidheid. Zo hield hij er soms een andere mening op na dan de meerderheid van de Eerste Kamerfractie. Dat zagen we in 2014 nog toen hij tegen de Wet uitbreiding bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek stemde.

Willem was daarnaast een groot liefhebber van cultuur in brede zin, maar zeker van literatuur en poëzie in het bijzonder. Zo schreef hij zelf gedichten en heeft hij na zijn eerste periode (1999-2003) mede het initiatief genomen om de gekozen gedichten, die aan het eind van iedere fractievergadering door PvdA-senatoren worden voorgelezen, te bundelen in een boekje: ‘Waarom wordt in de senaat niets gedaan?’.

Naast Willem zijn ook zijn vrouw Lidwien en dochter Marit omgekomen bij de vliegtuigramp. Zij laten een zoon en broer achter. Onze gedachten zijn bij hem en we wensen hem, verdere familie en vrienden alle sterkte toe.

Marleen Barth, Diederik Samsom en Hans Spekman

Delen: