Financieel Kader

Financieel Kader – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Juist in slechte tijden moet de overheid kunnen investeren.

Om te voorkomen dat de werkloosheid nodeloos oploopt, om te zorgen dat voorzieningen en diensten overeind blijven en om de economie en samenleving klaar te maken voor de toekomst.

De PvdA wil nieuwe afspraken maken in Europa over verantwoorde overheidsfinanciën, waarbij overheden de ruimte krijgen om te investeren in een eerlijke en fatsoenlijke economie met voldoende banen.

Een gezonde overheidsbegroting gaat altijd hand in hand met een gezonde economie. Onze focus ligt ook wat betreft de financiën dus niet puur op de begroting, maar op het bouwen van een eerlijke, fatsoenlijke en duurzame economie waar voor iedereen een plaats is. Met nieuwe welvaart en nieuwe banen. Brede welvaart is ons kompas, we staren ons niet blind op BBP-groei.

Brede welvaart is ons kompas, we staren ons niet blind op BBP-groei.

De rekening van de crisis willen wij niet bij werkenden, kwetsbaren en jongeren neerleggen maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals.

Onze keuzes:

  • Investeren in slechte tijden voorkomt dat de werkloosheid nodeloos oploopt. Dat betekent dat de staatsschuld op korte termijn oploopt. Nederland kan dat dragen.
  • Een begroting in dienst van een duurzame en inclusieve economie. Hierin is voor iedereen plaats. We investeren anticyclisch. Daarom komt er een ambitieuze investeringsagenda met extra investeringen in volkshuisvesting, onderwijs en een duurzame economie.
  • Een verantwoord begrotingsbeleid. We handhaven de scheiding van inkomsten en uitgaven en voeren een trendmatig begrotingsbeleid. Er komen meer mogelijkheden om anticyclisch te investeren en daarmee werkloosheid te voorkomen.
  • Rente zetten we langer vast. Nu de rente laag is, is het effect van verdringing van andere overheidsuitgaven beperkter. Gaven we in 1995 nog 5 procent van het BBP uit aan rente, nu is het een half procent. De staatsschuld zetten we langer vast, 10 jaar. Als de rente stijgt, hebben we voldoende tijd om de begroting aan te passen.
  • Nieuwe Europese afspraken over begrotingsregels. De huidige normen gaan op de schop. De nieuwe afspraken bieden ruimte voor investeringen om werkloosheid tegen te gaan, structurele versterken van economieën en houdt rekening met de financiële draagkracht van landen.
Financieel Kader – Verkiezingsprogramma 2021-2025

De rekening van de crisis willen wij niet bij werkenden, kwetsbaren en jongeren neerleggen maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals.

Delen: