De linkse tegenbegroting 2019

Welvaart en welzijn voor iedereen

De linkse tegenbegroting 2019

PvdA presenteert ook dit jaar een tegenbegroting voor Prinsjesdag, samen met GroenLinks en SP.

Om te laten zien dat het anders kan. Wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in een rechtvaardige samenleving. Door leraren, politieagenten en werkenden in de zorg meer te waarderen. Door ervoor te zorgen dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. En door tegelijkertijd de rekening op een eerlijke manier te verdelen. 👇

Mensen boven multinationals

Wij stellen voor om een extra bijdrage te vragen van grote bedrijven en de mensen met de hoogste inkomens. Daarmee kunnen we de BTW-verhoging terugdraaien en de zorg voor iedereen betaalbaar houden. Zo kiezen we mensen boven multinationals.

Voorstellen:

 • Draai de BTW-verhoging terug
 • Halveer het eigen risico
 • Een nieuw toptarief van 30% als winstbelasting 
 • Voer een werkgeversheffing in op inkomens boven €150.000
 • Verhoog de vermogensbelasting voor de grootste vermogens
Waardering voor de mensen die werken voor ons allemaal

Elke dag zetten miljoenen mensen zich in om Nederland beter te maken. Hun harde werk is een investering in onze toekomst. Leraren bekommeren zich met hart en ziel om onze kinderen. Mensen in de zorg werken met de grootste toewijding aan de zorg die iedereen verdient. Politiemensen die dag in dag uit onze veiligheid garanderen.

Wij willen geen belastingverlaging voor grote bedrijven, zoals dit kabinet voorstelt. In plaats daarvan kiezen wij ervoor deze mensen terug te betalen voor hun belangrijke werk.

Voorstellen:

 • De salarissen omhoog en werkdruk omlaag in het onderwijs, de zorg en bij de politie
 • Verhoog het minimumloon
 • Extra geld naar de gemeenten: voor het tegengaan van armoede, dakloosheid en de tekorten in de jeugdzorg
 • De belasting voor banken omhoog
 • Afschaffing van belastingvoordelen voor expats
Betaalbare woningen en een eerlijk klimaatbeleid

Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis, in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. Wij investeren in het bouwen en renoveren van huizen, en we zorgen voor lagere huur. Ook zorgen we ervoor dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft, door grote vervuilers meer te laten bijdragen.

Voorstellen:

 • Verlaag de belasting op de energierekening
 • Verhoog de energiebelasting voor grootverbruikers
 • Bouw meer woningen via een investeringsfonds
 • Schaf de verhuurdersheffing bij extra bouw of verduurzaming af

De totale extra opbrengsten van deze maatregelen komen op €6,3 miljard en de totale extra kosten zijn ook €6,3 miljard. Dit is gecontroleerd door het CPB. Op deze manier laten we zien dat het mogelijk is om andere keuzes te maken dan dit kabinet nu doet. Het is mogelijk om te kiezen voor mensen boven multinationals. Lees hier de hele tegenbegroting.

Vind jij ook dat het kabinet deze voorstellen zou moeten overnemen, of wil je graag iets toevoegen aan de tegenbegroting? Je kan met ons appen!

App ons!
Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid