Spreker aanvragen

Spreker aanvragen

Foto PvdA

PvdA-politicus of kandidaat uitnodigen

Een spreker uitnodigen voor een campagne-activiteit, evenement, lezing of debat? Dat kan! Gebruik daarvoor het formulier op de website groenlinkspvda.nl. Gebruik dit om een aanvraag in te dienen voor politici van de GroenLinks-PvdA Eerste – en Tweede Kamerfracties, en onze kandidaten voor het Europees Parlement. Aanvragen voor lokale PvdA-politici, zoals raadsleden, wethouders of burgemeesters, verlopen via de gemeente of lokale afdelingen.

Belangrijk

Voor een goede afhandeling van jouw aanvraag is het van belang dat we die op tijd binnenkrijgen, minimaal twee weken voor aanvang van de bijeenkomst. Houd er rekening mee dat de vraag naar onze politici, en zeker Tweede Kamerleden, groot is. Het is altijd mogelijk dat de aangevraagde politicus of kandidaat niet kan, maar dan denken wij graag mee over wat wel mogelijk is. Hoe eerder je een aanvraag indient, hoe groter de kans dat we aan je verzoek kunnen voldoen. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn vaste Kamerdagen, de kans dat een Kamerlid op een van die dagen kan is beperkt.

Delen: