Club Zuid

Club Zuid

Club Zuid staat in actiemodus!

Aandacht voor laaggeletterdheid, voor veteranen, voor arbeidsmigranten. Voor een probleem dat je in je wijk tegenkomt en wilt aanpakken. Met aandacht voor de leden, waarmee we samen de acties starten. Vrolijk en waar nodig serieus. Maar altijd met het doel om mensen te helpen en samen te groeien. Voor een ieder in Brabant en Limburg die wil bijdragen op een ludieke manier, met inhoud!

Hou het Floriadeterrein open!

In 2012 streek de Floriade neer in Noord-Limburg, tussen Venlo en Horst aan de Maas. Het prachtige gebied is met gemeenschapsgeld gerealiseerd.  En waar de financiele naweeën nog steeds een vervelend gevoel geeft bij de burgers, heeft het iets moois teruggegeven;  een prachtig gebied bedrijvigheid zich op allerlei manieren uit.  Natuur, sport, ontspanning en economie. Het is van ons allemaal. De directie van de gebiedsontwikkelaar voor bedrijven wil het gebied nu afsluiten voor recreanten als sporters en dagjesmensen. En dit laten we natuurlijk niet gebeuren!

Veteranenzorg

Veteranen. Voor velen een beeld van oude mannen die een speldje krijgen. Een ver-van-mijn-bed show, zonder je te realiseren wat de verhalen achter de mensen zijn, welk leed ze mee terug nemen en wat de consequenties van de beschadigingen zijn. 111.000 veteranen binnen Nederland. Daarbij zijn de  veteranen uit de dienstverlenende publieke sector nog niet meegeteld; de politieagenten, de brandweermannen en ambulance medewerkers. Er wordt gezocht naar herkenning en erkenning. Een luisterend oor, goede samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen, de mogelijkheid om hun verhaal te delen en anderen te informeren, en elkaar ook ondersteunen.

Deze doelgroep helpt juist de mensen in de samenleving die hulp nodig hebben en het moeilijk hebben, letterlijk met gevaar voor eigen leven. Het kan niet zo zijn dat wij daarna deze groep vergeten of onvoldoende zorg bieden waardoor ze zelf een kwetsbare groep kunnen vormen.

Met een actiecomité pakken we dit thema op, met bondgenoten! Samen met het veteraneninstituut, lokale afdelingen, een groep veteranen en een groep enthousiastelingen gaan we rondom dit thema aan de slag. In verschillende fases. Wil je meedenken of meewerken? Meld je aan via club.zuid@pvda.nl

Delen:

Blijf op de hoogte van Club Zuid

Ontvang per mail updates over leuke bijeenkomsten en activiteiten van Club Zuid