Andere keuzes zijn nu nodig

Door Lodewijk Asscher.

Andere keuzes zijn nu nodig

Het is voor veel Nederlanders nu een spannende tijd.

Misschien heb je te horen gekregen dat er helaas voor jou geen werk meer is. Ben je al jaren op zoek naar een betaalbaar huis, of dreig je de huur niet meer te kunnen betalen. Of werk je in de zorg, het onderwijs of bij de politie en dring je al lang aan op meer waardering en minder werkdruk.

Dan zijn de plannen die het kabinet gisteren, op Prinsjesdag, heeft gepresenteerd een flinke tegenvaller. Er is te weinig geld voor het bouwen van nieuwe huizen en verlagen van de huur, geen garantie op werk en de waardering voor de medewerkers in de publieke sector blijft uit.

Daarom laten wij vandaag zien, samen met de SP en GroenLinks, dat het anders kan. Wij doen een aantal concrete voorstellen om de plannen van het kabinet te verbeteren. Verbeteringen waarmee we meer doen tegen de oplopende werkloosheid, meer doen om betaalbare woningen te bouwen, meer investeren in zorg en onderwijs en meer doen om mensen bij te staan in deze crisis.

Dit zijn de alternatieve keuzes die wij maken. ?

Geluid aan

1. Banen behouden

We trekken 2,5 miljard uit voor een ‘crisispakket zekerheid’ om banen te behouden of mensen aan nieuw werk te helpen. Vanuit hun huidige baan, niet vanuit een uitkering. Kleine zelfstandigen kunnen rekenen op inkomenssteun, en hoeven niet langer afhankelijk te zijn van het inkomen van hun partner.

2. Meer betaalbare woningen

Een betaalbaar huis is voor steeds meer mensen onbereikbaar. Daarom investeren we 1,6 miljard in de bouw van nieuwe woningen.

3. Meer waardering en minder werkdruk voor de publieke sector

Leraren, zorgmedewerkers en politieagenten werken voor ons allemaal. Zij verdienen een beter salaris en minder werkdruk, maar in de kabinetsplannen blijft het bij applaus. Daar trekken we drie miljard voor uit.

4. Lagere zorgpremie

De zorgpremies stijgen komend jaar weer met enkele tientjes. Dat is veel geld, terwijl mensen het al zwaar hebben. Wij kiezen er daarom voor de zorgpremies niet te laten stijgen.

5. Investeren in kunst en cultuur

De culturele sector is hard getroffen door het coronavirus. Als we willen blijven genieten van theater, festivals, musea en film, dan moeten we nu extra steun bieden.

6. Extra geld voor ontwikkelingssamenwerking

De allerarmsten op de wereld worden hard getroffen door het coronavirus. Zij hebben onze hulp hard nodig.

Hoe kunnen we dit betalen?

Door de rekening eerlijk te delen. Ten eerste vragen we wat van de bedrijven die ondanks de crisis – of juist dankzij de crisis – winst hebben gemaakt.

We verhogen de winstbelasting en draaien de vrijstelling van winstbelasting door dit kabinet terug. Daarnaast voeren we een belasting op CO2 in, zodat grote vervuilers extra gaan betalen. En tot slot vragen we wat extra’s aan mensen met een hoog inkomen en vermogen.

Met dit pakket laten we zien dat het anders kan. Dat we meer kunnen doen banen te behouden, en betaalbare zorg en goed onderwijs voor iedereen te garanderen. Keuzes voor een fatsoenlijke en eerlijke samenleving. Dat is ons linkse alternatief.


Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte


Een samenvatting van onze plannen

Hier willen wij meer in investeren

Zo gaan we hier voor betalen

Word lid van onze partij

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!