Gaswinning

De PvdA vindt dat de gevolgen van de aardbevingen – en eerder ook de bodemdaling – decennialang niet voldoende onderkend zijn. Het is broodnodig dat dit nu wel gebeurt en de gaswinning flink wordt beperkt.

Lees verder

Schaliegas

Het standpunt van de PvdA is helder: 100% duurzaam in 2050. Schaliegas komt te laat, het heeft te veel nadelen en er zijn betere alternatieven. Om die reden zijn we tegen schaliegaswinning.

Lees verder