Euthanasie

Bij medisch-ethische vraagstukken is voor de PvdA het beginsel van zelfbeschikking leidend. De PvdA vindt het van belang dat we in gesprek blijven over de inhoud van de wet.

Lees verder

Op een menswaardige manier sterven

13 oktober 2016 door Agnes Wolbert in Euthanasie

Deze nieuwe wet gaat alleen gelden voor mensen die een diepe, intrinsieke, langdurige wil hebben om te sterven. Dat is een belangrijke stap vooruit.

Lees verder

Arts en patiënt gaan over euthanasie, niet apotheker

16 april 2014 door Khadija Arib in Euthanasie

De beslissing om over te gaan tot euthanasie is voorbehouden aan de persoon die euthanasie wenst en aan de arts. Nu blijkt dat apothekers soms weigeren om euthanasiemiddelen te verstrekken aan artsen, terwijl apothekers dit soort beslissingen niet zouden moeten nemen.

Lees verder