Partij van de Arbeid

 • Vereniging

  Vereniging

  De PvdA is meer dan een politieke partij. Zij vormt een bruisende vereniging waar onze leden en vrijwilligers in het hele land met hart en ziel werken aan een sterker en socialer Nederland.

  Lees meer >
 • Onze resultaten

  Onze resultaten

  We brengen de economie op orde en maken de verzorgingsstaat klaar voor de toekomst.

  Meer weten over hoe we dit bereiken?

  Lees meer >

Alles doen om ramp Middellandse Zee te stoppen

Op de Middellandse Zee speelt zich een tragedie af, waar wij in Europa ons voor kapot moeten schamen. Radeloze vluchtelingen laten zich door mensensmokkelaars voor woekerbedragen overhalen om op hoop van zegen de oversteek naar ons continent te maken. Alleen in de eerste vier maanden van dit jaar hebben al meer dan 2000 mensen die wanhoopstocht met de dood moeten bekopen.

Alles, maar dan ook alles moet gedaan worden om deze acute ramp te stoppen. Het rijke Europa moet de middelen en het materiaal beschikbaar stellen om het tij te keren. We kunnen en mogen deze noodsituatie niet overlaten aan Italië en de andere EU-Middellandse Zeelanden alleen. Lees verder op europa.pvda.nl >

Minder gedoe voor zzp'er

Minder gedoe voor zzp'er

Foto Flickr / PvdA

Het is goed dat er nu eindelijk echt werk wordt gemaakt van de regeldruk van zzp'ers. In plaats van de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) waarbij zzp'ers met extra administratieve lasten worden opgezadeld, heeft staatssecretaris Wiebes nieuwe plannen gemaakt. Daar kan ik mij zeer in vinden. Want niet alleen wordt werken voor zzp'ers eenvoudiger, ook komt de verantwoordelijkheid voor misstanden te liggen waar die hoort. Niet langer de zzp'er is dan verantwoordelijk, maar de opdrachtgever.

lees verder »

Rode kaart voor pensioenplan Europese Commissie

De pensioenplannen van de Europese Commissie zijn zo inhoudsloos, dat ze beter in de prullenbak verdwijnen. Nederland heeft zijn zaken goed op orde als het om pensioenen gaat. Deze Europese bemoeienis is dus overbodig. Het is een papieren tijger. De Tweede Kamer heeft de plannen al een gele kaart gegeven. Wat mij betreft wordt dat een rode kaart. Nu de Europese Unie probeert te snoeien in overbodige regels, is het allesbehalve zinvol er nieuwe bij te maken. Lees verder op paultang.eu >

Beter samenwerken om schulden te voorkomen

De PvdA wil voorkomen dat mensen hun zorgpremie niet kunnen betalen, en wanbetaler worden. Mensen met een laag inkomen worden ondersteund. Een goede zaak. Tegelijkertijd moeten mensen die er alles aan doen om schulden bij de zorgverzekeraar af te lossen betere ondersteuning krijgen. Ook roepen we het kabinet op om meer te doen om wanbetaling te voorkomen: met betere voorlichting en samenwerking tussen verzekeraar, gemeente, en schuldhulpverlening, voorkom je schulden. Ook willen we dat het voor verzekerden met een schuld makkelijker wordt om uit te vinden op welke vormen van ondersteuning zij recht hebben.

lees verder »

Voorkom fusie grootschalige corporaties

Voorkom fusie grootschalige corporaties

 Foto Flickr / PvdA

Geen fusie tussen de corporaties Woonzorg en Habion. Dat is mijn inbreng vandaag tijdens een debat met minister Blok over de geplande fusie tussen de twee ouderenhuisvesters. Ik roep de minister en alle andere partijen, huurders en gemeenten op om al het mogelijke te doen om deze fusie tegen te gaan. Want dit soort fusies gaat rechtsreeks in tegen de doelen van de Herziene Woningwet die op 1 juli ingaat, en waarvan de PvdA een warm pleitbezorger is: meer zeggenschap voor huurders en gemeenten in het woonbeleid, de menselijke maat centraal, inbedding in lokale gemeenschappen. Dat is wat de PvdA verwacht van organisaties die zich inzetten voor de ouderenhuisvesting.

lees verder »

Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

De Rooms Katholieke Kerk heeft weinig geleerd van het verleden. Vandaag kwam opnieuw naar buiten dat van misbruik verdachte priesters ook in de afgelopen jaren nog uitgezonden werden vanuit Europa naar de derde wereld om met arme kinderen te werken. Zo ook de Belgische pater Jan, lid van de Nederlands-Vlaamse provincie van de congregatie Priesters van Het Heilig Hart van Jezus. Onacceptabel. De doofpot mag niet weer dichtgaan. Daarom vindt de PvdA dat het meldpunt Seksueel Misbruik RKK open moeten blijven. Kinderen waar ook ter wereld moeten binnen de kerkmuren beschermd worden tegen deze zogenaamde geestelijken.

lees verder »