Partij van de Arbeid

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Foto Flickr / PvdA

Natuurlijk zijn we soms genoodzaakt de krachten te bundelen met landen die we niet direct als gelijkgezinden beschouwen. Dat is vaker zo geweest. Maar nooit mag de strijd tegen onderdrukking en mensenrechtenschendingen daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Onze waarden even terzijde schuiven zal ons op de lange termijn alleen maar verder van huis brengen.

Dat zei ik zaterdag in mijn toespraak op het grote PvdA Midden-Oosten debat in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Hieronder de volledige toespraak:

lees verder »

Toespraak Bert Koenders bij het grote Midden-Oosten debat

Na 20 jaar onderhandelingen zonder vrede is het tijd dat de EU haar verantwoordelijkheden neemt. Ik heb dan ook de Hoge Vertegenwoordiger gevraagd met een plan te komen hoe hier invulling aan te geven. De erkenning van Palestina zal daar een onderdeel van moeten zijn. We hebben er voor gezorgd dat erkenning niet meer wordt gezien als sluitstuk van een onderhandelingsproces, maar een instrument is dat kan worden ingezet wanneer het effectief, reëel en opportuun is in het vredesproces. Een nieuw elan is nodig om in een radicaal veranderd Midden- Oosten tot een oplossing te komen. De EU, de VS, maar ook de Arabische landen hebben daarbij een cruciale rol te spelen.

Dat zei ik zaterdag in mijn toespraak op het grote Midden-Oosten debat in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Hieronder de volledige toespraak:

lees verder »

Echte oplossingen voor de wereldwijde vluchtelingencrisis

Echte oplossingen voor de wereldwijde vluchtelingencrisis

Op dit moment teisteren conflicten de wereld. Op dit moment worden over de hele wereld mensen vervolgd vanwege hun geloof, geaardheid of politieke overtuiging. En op dit moment zijn miljoenen mensen, families en kinderen op de vlucht voor marteling, vervolging of moordzucht. Nederland moet voor deze slachtoffers van de vele conflicten in de wereld een veilige haven blijven.

lees verder »

Reactie op uitstel beursgang ABN Amro

De Partij van de Arbeid vindt de beslissing van minister Dijsselbloem terecht. Een ABN Amro op eigen benen moeten we kunnen vertrouwen. Dat gaat duidelijk niet vanzelf. Terwijl medewerkers worden ontslagen en ondernemers moeilijk krediet krijgen, stelt de top het eigen financieel gewin voorop. De top heeft lak aan de maatschappij, haar werknemers en brengt de bank hiermee in diskrediet.

De top van de bank voldoet niet aan de nieuwe, sobere en dienstbare cultuur die noodzakelijk is voor een gezonde financiële sector. Voor de PvdA is uitstel van het besluit om ABN af te stoten daarmee onvermijdelijk geworden.

Plannen voor meer maatwerk op school verder uitwerken

Plannen voor meer maatwerk op school verder uitwerken

Foto Flickr / ninonatividad

Maatwerk op school voor alle kinderen, daar is eigenlijk iedereen wel voor. Maar hoe je dat bereikt, is een lastigere vraag. Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller deed deze week een interessante suggestie om leerlingen op hun eigen niveau les te geven: het invoeren van een maatwerkdiploma. Een interessant plan, want volgens mij moeten we af van het ‘one size fits all’-principe in het onderwijs. Er zitten echter ook nog wel wat haken en ogen aan de plannen van Rosenmöller. Dus volgens mij is het nu belangrijk dat leraren, universiteitsdocenten, bestuurders, politici én leerlingen samen om tafel gaan om de plannen verder uit te werken.

lees verder »

Veilig online bankieren

Veilig online bankieren

 Foto Deviantart / TomvdW

Vandaag heeft minister Dijsselbloem in het debat over mijn initiatiefnota Veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw aangegeven mijn voorstellen over te nemen om de beschikbaarheid, de veiligheid en de privacy van online bankieren te verbeteren. Dit versterkt het vertrouwen in het betalingssysteem en verbetert de toekomstbestendigheid van het betalingsverkeer.In mijn initiatiefnota doe ik 9 voorstellen. De minister heeft aangegeven daar op de volgende wijze invulling aan te geven.

lees verder »