Voorwoord

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

"We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen."


Voorwoord Lilianne Ploumen:

"Er is teveel verdeeldheid in ons land. De ongelijkheid tussen mensen is te groot geworden. Voor veel Nederlanders voelt het alsof ze minder zijn dan een ander. Omdat er voor hen geen betaalbare woningen zijn terwijl deze door beleggers worden weggekocht. Anderen wordt het geloof in vooruitgang wel heel lastig gemaakt doordat ze nooit een vaste baan aangeboden krijgen. Doordat ze niet serieus genomen worden omdat ze vrouw zijn. Of omdat ze machteloos in een hoek worden gedrukt door een overheid die zich tegen hen keert.

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Het moet weer de normaalste zaak van de wereld worden: een fijne woning, fatsoenlijk salaris, liefdevolle zorg.

Dat moet anders. Dat is waarom ik samen met u wil veranderen wat niet deugt, op wil staan tegen ongelijkheid en een stem wil geven aan al die mensen die doorgaans niet gehoord worden. Om met u te zorgen dat hele gewone dingen, zoals een fijne plek om te wonen, liefdevolle zorg en een fatsoenlijke baan voor iedereen, de normaalste zaak van de wereld zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen moet de manier waarop er leiding wordt gegeven aan ons land veranderen. De coronacrisis heeft het laten zien: we zijn niet de BV Nederland met de markt als doel, het individu als oplossing en de overheid als probleem. We zijn een gemeenschap van mensen die niet zonder elkaar kunnen. We moeten op een overheid kunnen rekenen die steun geeft aan mensen die hun baan verliezen, die onze gezondheid beschermt en onze bedrijven overeind houdt.

De ongelijkheid in ons land is de afgelopen jaren gegroeid.

We hunkeren nu naar de vrijheid om elkaar weer te kunnen omarmen. Om het leven weer te vieren. We willen ons oude leven terug. Maar als we corona in de loop van dit jaar hopelijk achter ons laten, zijn de opgaven groter geworden. De ongelijkheid tussen de zorgmedewerkers, de bouwvakkers en de pakketbezorgers aan de ene kant en de grootaandeelhouders en multinationals aan de andere kant is gegroeid. Het aantal starters wat zich geen huis kan veroorloven is toegenomen, net als het aantal kinderen dat een achterstand heeft opgelopen op school. Daarom zeg ik: Nederland moet na corona niet terug naar het oude normaal. We moeten naar een beter normaal.

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Tegen corona helpt een vaccin. Voor een eerlijke toekomst helpt de stembus.

Een beter normaal met meer waardering en ruimte voor de mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal: agenten, leraren en zorgmedewerkers. Een beter normaal waarin we de regie weer in handen nemen bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten: voldoende betaalbare woningen, toegang tot betaalbare medicijnen en verduurzaming van de economie. Een beter normaal met meer loon en minder belastingen voor werkenden. Met waardigheid en een fatsoenlijk inkomen voor wie niet meer kan of hoeft te werken. Met een eerlijke bijdrage van multinationals, vermogenden en grote vervuilers. Met ook aandacht voor ongelijkheid elders in de wereld en voor vrouwenrechten wereldwijd. Een beter normaal waarin we ieder voor zich hebben ingeruild voor saamhorigheid.

Dit is ons kompas voor de komende jaren. Dit is ons plan voor een ander, eerlijker Nederland. Waarin niemand meer is dan een ander, maar ook niet minder. Ik nodig u van harte uit om mee te doen.

Samen met velen kunnen we de hele wereld aan."

Lilianne Ploumen

Delen:

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee