Voorwoord

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen.

Er is teveel verdeeldheid in ons land. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne woning voor een redelijke huur, een steuntje in de rug als je het nodig hebt; het is voor teveel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Dat moet anders. Ondanks de problemen die er zijn ben ik optimistisch over hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Met ons plan voor Nederland kunnen we daar samen aan werken.

Ons Nederland is het land van gelijke kansen.

Ons Nederland is het land van gelijke kansen. Het land waarin iedereen mee kan doen en mee mag doen. Wij zien Nederland als een mooie, levendige vereniging waar we allemaal lid van zijn en allemaal ons steentje aan bijdragen. Waar onze kracht zit in onze verzorgingsstaat en onze vrijheid. Niet iedereen kijkt zo naar ons land. Sommigen zien Nederland als een soort BV. Een visie die je ook in de politiek wel tegenkomt. In die BV Nederland is de markt het doel, het individu de oplossing en de overheid het probleem. Dat is niet onze visie.

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn als we te veel overlaten aan de grillen van de markt en het marktdenken. Hoe essentieel het is dat de overheid steun geeft aan mensen die hun baan dreigen te verliezen. Hoe belangrijk het is om een fijne woning te hebben als je noodgedwongen thuis moet werken. Zonder een sterke overheid die onze gezondheid beschermt en economisch perspectief biedt, staan mensen er alleen voor.

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Wij willen Nederland weer een land maken waarin iedereen mee telt.

Wij willen Nederland weer een land maken waar het geluk van mensen boven het belang van het grote geld gaat. Wij vinden het onacceptabel dat economische voorspoed alleen terecht komt bij een kleine toplaag en de rest achterblijft. Onacceptabel dat belastingontwijkers wel profiteren van onze voorzieningen, maar er niet aan meebetalen. Onacceptabel dat werkgevers hun risico’s afwentelen op werknemers en zzp’ers. Onacceptabel dat bedrijven de samenleving laten opdraaien voor de milieuschade van hun activiteiten. Daarom is het tijd voor verandering. Voor een politiek die Nederland weer eerlijker en fatsoenlijker maakt.

Wij doorbreken het oude patroon met een optimistisch en ambitieus plan.

Wij kiezen voor échte vooruitgang. Voor een breuk met het standaardrecept dat we de afgelopen decennia zo vaak hebben gezien. Wij doorbreken het oude patroon met een optimistisch en ambitieus plan. En dan is er heel veel mogelijk: een moderne economie waarin werkenden meedelen in de winst en we beter zorgen voor onze planeet. Een enorme investering in gelijke kansen voor alle kinderen.

In dit verkiezingsprogramma kiezen wij ervoor om de mens voorop te stellen, en niet de markt. Wie gelooft in de BV Nederland als hoogste ideaal, zal dan ook weinig van zijn of haar gading vinden. Wie gelooft in een eerlijk en fatsoenlijk Nederland des te meer. Wij kiezen uit overtuiging voor een sterke overheid en een breuk met het dogma van het privatiseren.

Wij kiezen voor samenwerking in plaats van kille concurrentie.

We geven bewust meer waardering en ruimte aan de mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal: agenten, leraren en zorgmedewerkers. Wij kiezen voor samenwerking in plaats van kille concurrentie. Voor een overheid die naast en niet boven mensen staat. We nemen de regie terug bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten: voldoende betaalbare woningen, toegang tot betaalbare medicijnen en de verduurzaming van de economie. In plaats van ieder voor zich kiezen wij voor saamhorigheid. Met meer loon en minder belastingen voor werkenden. Met waardigheid en een fatsoenlijk inkomen voor wie niet meer kan of hoeft te werken. Met een eerlijke bijdrage van multinationals, vermogenden en grote vervuilers. Dat alles vindt u terug in ons plan voor een ander, eerlijker Nederland.

Voorwoord – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Verandering is het resultaat van mensen die hun stem laten horen.

Maar verandering komt nooit vanzelf. Verandering is het resultaat van mensen die hun stem laten horen. Die zich inzetten voor elkaar en iets over hebben voor een ander. Die zich verenigen en de krachten bundelen. In NGO’s, bij vakbonden en verenigingen. Met al die mensen zoeken wij de verbinding. Dit plan vormt ons kompas voor de komende jaren. Het zal niet makkelijk worden. Maar het is ontzettend de moeite waard. Laten we Nederland weer eerlijker maken. Op weg naar échte vooruitgang, op weg naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Samen kunnen we dat. Ik nodig u van harte uit om mee te doen.

Lodewijk Asscher

Delen:

We kunnen #nietzonderjou

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee