Zeker zijn van goed onderwijs
Zeker zijn

Goed en toegankelijk onderwijs, een heel leven lang

Zeker zijn

Zeker zijn dat iedereen gelijke kansen krijgt begint op school.

Wij vinden dat het niet uit mag maken waar je woont, wie je ouders zijn, wat ze geloven, of hoeveel geld zij verdienen: iedereen moet de beste versie van zichzelf kunnen worden. Dat is een recht. Daarvoor is niet alleen goed maar ook toegankelijk onderwijs nodig. Een heel leven lang.

Hier staan wij voor

Het recht op leren verankeren in de grondwet;

Wij willen de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten, met een hoger salaris voor het basisonderwijs.

Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen toegankelijk maken, onafhankelijk van het inkomen van ouders;

Nergens zijn de burn-out klachten zo hoog als in het onderwijs. De administratieve lasten en het aantal lesuren moeten omlaag.

De renteverhoging op studieleningen terugdraaien

Leraren moeten in salaris kunnen doorgroeien. En ruimte krijgen voor opleiding en coaching.

Elke school verdient extra handen die belangrijk werk kunnen doen.

Een gratis voorschool voor alle kinderen, zodat elk kind zeker kan zijn van een eerlijke kans.

Kinderen ontwikkelen zich op andere manieren en in andere tempo’s. In Nederland wordt echter heel vroeg geselecteerd voor het type voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), een selectie met verstrekkende gevolgen. Een gemiste kans mag in het onderwijs nooit een laatste kans zijn. Opstromen, diploma’s stapelen (van vmbo tot universiteit) en op latere leeftijd verder met de opleiding moet daarom makkelijker worden. We maken brede brugklassen mogelijk zodat leerlingen nog een kans krijgen een schooladvies te corrigeren. Scholen die ‘twijfelleerlingen’ een kans geven op een ander niveau mogen daar niet voor gestraft worden als het niveau onverhoopt toch niet blijkt te passen.

Bij minder rigoureuze keuzemomenten hoort ook meer maatwerk. Niet langer mag het vak waar je het slechtst in bent bepalen wat je later allemaal niet kunt doen. Via een zogenaamd maatwerkdiploma moet het mogelijk worden om vakken op verschillende niveaus te volgen en er examen in af te leggen. Kinderen die niet goed zijn in Duits maar bijvoorbeeld wel in wiskunde, kunnen voor wiskunde dan op een hoger niveau hun examen halen. Daarmee komt ook een vervolgopleiding op een hoger niveau in dezelfde richting dichterbij.

Meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s voor de leraren. Zodat je zeker kunt zijn van een goede leraar voor de klas;

De extra ouderbijdrage voor schoolreisjes, boeken en andere activiteiten daadwerkelijk vrijwillig maken, zonder dat kinderen worden benadeeld;

Af van het doorgeschoten rendementsdenken bij hoger onderwijsinstellingen;

Een bonus invoeren voor leraren die voor klassen staan met relatief veel kwetsbare kinderen;

Leraren in het Voorgezet Speciaal Onderwijs betalen volgens de cao van het Voortgezet Onderwijs;

Meer jonge onderzoekers in dienst en minimaal 30% vrouwelijke hoogleraren.

Werk jij in het onderwijs of volg jij op dit moment een opleiding?

Laat je e-mailadres achter zodat wij jou op de hoogte kunnen houden over onze initiatieven, acties en de ontwikkelingen in het onderwijs.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid