Zeker zijn van bescherming
Zeker zijn

Zeker zijn van bescherming

Zeker zijn

Je veilig en geborgen voelen in Nederland, is moeilijk als de wereld om ons heen onzekerder is. We leven in een wereld waar de meest kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door de groeiende ongelijkheid, klimaatverandering en conflict. We willen bescherming tegen de problemen die groter zijn dan wij in ons eentje aan kunnen (zoals klimaatverandering), tegen bedrijven die groter zijn dan we in ons eentje aan kunnen (zoals Facebook en Google), tegen landen die groter zijn dan wij (Rusland, China), tegen terrorisme en jihadisering en tegen de oneerlijke effecten van ongebreidelde globalisering en robotisering. Dat lukt alleen als we samenwerken.

Wij willen:

Een gezamenlijk buitenlandbeleid van de Europese Unie. Optreden op Europese schaal geeft ons een sterkere rol op het wereldtoneel dan optreden als Nederland alleen. Zo kunnen we Nederland, Europa en de wereld eerlijker, veiliger en duurzamer zullen maken. Zo kunnen we opkomen voor het vrije woord en blijven pleiten voor een politiek klimaat waarin plaats is voor de Europese waarden zoals vrijheid en gelijkheid, democratie, mensenrechten en eerbieding van de rechtstaat.

Mensenrechten als kern van het buitenlandbeleid. We spreken machthebbers van landen aan waar mensenrechtenschendingen plaatvinden en indien nodig zetten we boycots of sancties in. Ook personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen krijgen te maken met boycots en sancties (weigeren visa of bevriezen van banktegoeden).

Actieve bescherming bieden aan mensen die opkomen voor mensenrechten, journalisten en zij die vechten tegen corruptie. We komen op voor vakbonden en willen betere toegang tot financiering voor lokale organisaties. Veranderingen kan vaak alleen als er actie van onderop komt. Als mensen zich kunnen organiseren en hun stem kunnen laten horen. Als ze tegenwicht kunnen bieden tegen corruptie en onderdrukking.

Een wereld zonder kernwapens. Nederland (en Europa) leveren een maximale inspanning om de bestaande kernwapenverdragen (INF-verdrag) in stand te houden en wereldwijd te streven naar nucleaire ontwapening.

Investeren in ontwikkelingssamenwerking. We bevorderen fatsoenlijk bestuur en het versterken van de rechtsstaat. Centraal staat de door Verenigde Naties in 2015 aangenomen ontwikkelingsagenda met aandacht voor mensenrechten, economische groei, klimaat, vrede en veiligheid om zo een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Eerlijke handel. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is de norm, handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan verantwoorde mondiale productieketens, aan versterking van onze normen en waarden wat betreft arbeidsrechten en duurzaamheid, en aan versterking van de positie van ontwikkelingslanden.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid