Zeker zijn van een schoon klimaat
Zeker zijn

Zeker zijn van een schoon klimaat

Zeker zijn

We willen zeker zijn van een schoon en comfortabel leven voor ons en voor onze kinderen. Schone lucht, fijn wonen, comfortabel vervoer, gezond voedsel. De uitstoot van CO2 zorgt voor een klimaatverandering waardoor dit alles niet meer vanzelfsprekend is. Samen kunnen we de uitdaging aan om de generaties na ons van een fijne toekomst te verzekeren.

Wij willen:

Dat in de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent verminderd is. De doelen van onze Klimaatwet met GroenLinks moeten worden gehaald.

Met een CO2-heffing zorgen we dat bedrijven meer gaan betalen en huishoudens minder.

Dat de winning van aardgas in Groningen wordt gestopt en de schade voor de inwoners snel wordt vergoed.

Dat werknemers uit de oude energiesector kunnen overstappen naar de duurzame sector: van werk-naar-werk afspraken, omscholing en een vangnet voor mensen die buiten de boot vallen.

Dat onze huizen duurzaam worden en tegelijkertijd betaalbaar blijven. Hogere kosten voor duurzame energie en isolatie mogen niet op de huurders worden afgewenteld.

Dat de landbouw en veeteelt er voor gaan zorgen dat we zeker zijn van goed, gezond, veilig en eerlijk voedsel. Voedsel van dieren die een fatsoenlijk leven hebben.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid