Voor een zeker Europa
Zeker zijn

Zeker zijn van een sterk Europa

Zeker zijn

Een Europa dat beschermt. Tegen grote uitdagingen als klimaatverandering, tegen bedreigingen van buitenaf en tegen bedrijven die te groot zijn om alleen aan te pakken, zoals Google en Facebook. We kiezen onverkort voor Europese samenwerking en zien de EU als een instrument dat Europeanen ten dienste moet staan bij het beschermen en uitbouwen van wat wij waardevol vinden. De PvdA pleit voor een EU waarin mensen boven de markt gaan. Waarin niet multinationals bepalen wat wet is, maar de belangen van de hele samenleving voorop staan. Voor de PvdA is Europa ook een waardengemeenschap en de PvdA staat pal voor waarden als democratie en de rechtstaat.

Wij willen:

Een einde aan oneerlijke concurrentie tussen werknemers in Europa. Verschillen in sociale- en pensioenpremies mogen nooit worden misbruikt als businessmodel voor grote bedrijven, ten koste van de bescherming van werkenden. Met een Europees verbod op premieshoppen gaan we sociale dumping tegen.

Voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de regels en collega’s op de werkvloer tegen elkaar worden uitgespeeld. Werken waar je wilt is een basisrecht in de EU, maar we zijn van mening dat de werkgever moet aantonen dat hij/zij dezelfde loonkosten, pensioenpremies en sociale premies betaalt en er dus geen kostenvoordeel mee behaalt. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Dat er een belasting komt voor techgiganten als Google en Facebook, zodat zij ook hun eerlijke deel bijdragen en niet onbelast verdienen aan de doorverkoop van data;

Een gemeenschappelijke Europese winstbelasting voor bedrijven en een minimumtarief op dividendbelasting zodat bedrijven niet langer kunnen schuiven tussen landen met winsten om belasting te ontlopen. Ook willen we een belasting op omzet van digitale diensten voor techgiganten als Google en Facebook.

Een race naar de top, in plaats van een race naar de bodem. Het Europees model – met eerbiediging van o.a. werknemersrechten, dierenwelzijn en het milieu – wordt het uitgangspunt van alle handelsovereenkomsten.

Dat de meest kwetsbare vluchtelingen als eerste in aanmerking komen voor hervestiging binnen de EU. Lidstaten die weigeren vluchtelingen op te nemen moeten financieel gekort worden via de EU-meerjarenbegroting.

Mensensmokkelaars keihard aanpakken. Deze onmenselijke praktijken mogen nooit lonen. Dat betekent ook een snel en duidelijk terugkeerbeleid van mensen die geen bescherming nodig

hebben in combinatie met effectieve afspraken met landen van herkomst.

Vasthouden aan het internationaal vluchtelingenrecht, inclusief het principe dat vluchtelingen niet naar een onveilig land mogen worden teruggestuurd.

Een jaarlijkse, onafhankelijke controle voor alle lidstaten op het gebied van de democratie en rechtsstaat. Landen die niet voldoen aan de fundamentele democratische principes kunnen financieel gekort worden.

Het recht voor het Europees Parlement om initiatieven in te dienen en Eurocommissarissen naar huis te sturen.

Een veel hardere aanpak van corruptie en vriendjespolitiek bij EU-fondsen in lidstaten. Cohesie- en structuurfondsen moeten de bevolking ten goede komen, niet de corrupte elite.

Een Europees fonds om de strijd van moedige activisten te ondersteunen. Mensenrechtenactivisten, journalisten, LHBTI-activisten, vakbondsstrijders, en andere moedige mensen die opkomen voor de mensenrechten en de rechtstaat, mensen die steeds vaker onder druk staan.  De EU heeft een voortrekkersrol om de rechten van deze maatschappelijke groeperingen te waarborgen.

Zeker zijn van een duurzame economie en een veilig klimaat. Met investeringen gericht op doorbraak technologieën om de klimaatdoelstellingen te halen. Door schone energie en innovatie te stimuleren en groene banen te creëren.

Het huidige Europese landbouwsysteem wijzigen door voorwaarden te koppelen aan de directe subsidies voor boeren. Hiermee stimuleren we duurzame innovatie en het herstel tussen landbouw, natuur en de samenleving.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid