Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs
Samen vooruit

Thema

Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs

Foto Shutterstock / Cloud Mine Amsterdam
Samen vooruit

Iedereen verdient gelijke kansen om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die gelijke start begint met goed onderwijs.

Naar onze maatregelen

Samen met sociale partners en medewerkers in het onderwijs gaan we daarom investeren in leraren en scholen, zodat kinderen meer en betere kansen krijgen. We gaan ervoor zorgen dat ieder kind mee kan op schoolreisje, naar muziekles of op sport. Omdat de portemonnee van je ouders nooit je kansen in het leven mogen bepalen. En dat geldt ook voor studenten. Geldgebrek mag nooit in de weg staan van je talent.

Samen met sociale partners en medewerkers in het onderwijs gaan we daarom investeren in leraren en scholen, zodat kinderen meer en betere kansen krijgen.

Kinderen van niet-Nederlandse afkomst of uit arme gezinnen beginnen in groep 1 van de basisschool vaak met een achterstand. Dat moet anders en daarom willen we kinderopvang, voorschoolse educatie, peuterspeelzaal en basisschool naadloos op elkaar laten aansluiten. Geleidelijk aan komt er één voorziening voor opvang van kinderen tot vier jaar, waarin kinderopvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzalen in elkaar opgaan. Op de basisschool en buitenschoolse opvang kunnen alle kinderen straks tot 18 uur terecht, zodat ouders de kans krijgen om te werken.

We willen af van de harde schoolkeuze zodra een leerling twaalf jaar is en de basisschool verlaat. Er komen drie schooladviezen: voorbereidend vakonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs. Ieder kind komt in een brede brugklas en krijgt zo langer de tijd zich te ontwikkelen. Het voorkomt een hoop keuzestress op jonge leeftijd en het doet recht aan laatbloeiers die in een ander tempo leren dan gemiddeld.

Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Leraren moeten beter getraind worden in het omgaan met verschillen in de klas, zodat ze ook beter in staat zijn passend onderwijs te verzorgen. 

Het vakmanschap van de leraar staat bij de PvdA sowieso voorop. In het primair en voortgezet onderwijs willen wij de lestaak stapsgewijs terugbrengen tot 20 uur. Dat geeft docenten de tijd om te investeren in kwaliteit van lesgeven en het begeleiden van kinderen. Daar hoort ook een betere beloning voor leraren bij. Prestatiebeloningen passen niet in het onderwijs.

Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs

"Het vakmanschap van de leraar staat bij de PvdA sowieso voorop."

Op school willen we ook meer aandacht voor cultuur. Het brengt leerlingen bij over wie we zijn en wat ons bindt. We willen dat scholen kunnen deelnemen aan cultuuronderwijs. Nu doet 70 procent van de basisscholen mee aan het programma ‘Cultuureducatie met onderwijs’ en heeft 90 procent van de mbo’ers een cultuurkaart. Dat gaat naar 100 procent. We investeren verder in cultuureducatie op middelbare scholen, met vmbo als prioriteit. En we trekken meer geld uit voor muziekonderwijs.

Bekijk onze maatregelen

Langere openingstijden scholen

Gelijke kansen stimuleren we van jongs af aan. De scholen hebben een belangrijke functie. Niet alleen in het geven van onderwijs, maar ook om ruimte te bieden aan voor- en naschoolse opvang. Schoolgebouwen zijn voortaan open van 7.30 tot 18.00 uur met een ruim aanbod aan activiteiten na schooltijd, zodat beide ouders de kans krijgen om te werken. Voor de leerlingen is er volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.

Meer geld naar armoedebestrijding bij kinderen

Geen kind mag opgroeien in armoede. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in Nederland leven 400.000 kinderen in armoede. Dat vinden we onaanvaardbaar. Elk kind moet mee kunnen doen. Met sport, mee op schoolreisje, cultuur ontmoeten, op je verjaardag een cadeautje en in de winter een warme jas. Oók als je opgroeit in een arm gezin. Daarvoor hebben we structureel 100 miljoen euro extra uitgetrokken. De komende tijd gaan we alles op alles zetten om dit ook echt bij elk kind te krijgen die het nodig heeft.

Daarvoor gaan we de samenwerking aan met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven. Zodat straks echt elk kind mee kan doen. We accepteren ook niet dat scholen via allerlei extra bedragen voor reizen of computers kinderen buitensluiten. De gemeenten krijgen meer geld voor armoedebestrijding, specifiek gericht op kinderen.

Ouderschapsverlof voor vaders uitbreiden

Gelijke kansen gelden ook voor mannen en vrouwen die werk en zorg willen combineren. We breiden het ouderschapsverlof voor vaders daarom uit van een week naar drie maanden. Zo kunnen vaders en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby.

Investeren in gemengde en brede scholen

Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten in de wijk, op school en sportclub. Daarom willen wij doorgaan met investeren in gemengde wijken met een scala aan woningen voor diverse groepen en in een toegankelijke openbare ruimte waar voor iedereen plek is. Gemengde wijken betekenen ook gemengde en brede scholen. We willen daarom in deze scholen investeren, maar ook in sport, cultuur en verenigingen en in wijkvoorzieningen zoals bibliotheken. Deze voorzieningen zorgen voor een bindende samenleving. Daarom willen we hier ook 100.000 nieuwe banen scheppen: conciërges op school, toezichthouders op tram en bus en professionele ondersteuning bij sportverenigingen.

Er komen drie brede brugklassen

We willen af van de harde schoolkeuze zodra een leerling de basisschool verlaat. Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo of de universiteit. In het voortgezet onderwijs komen daarom drie brede brugklassen: voorbereidend vakonderwijs (lagere VMBO-niveaus), voorbereidend beroepsonderwijs (hogere VMBO-niveaus en HAVO) en voorbereidend hoger onderwijs (HAVO, VWO, gymnasium).

Meer investeren in beroepsonderwijs en bijscholing

Over tien jaar willen we de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hebben om te blijven kunnen concurreren op de wereldeconomie. We willen daarom meer investeren in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers. Vakkennis staat voorop maar we willen ook dat er meer aandacht komt voor algemene vaardigheden tijdens de lessen. In het beroepsonderwijs willen we de komende vijftien jaar miljarden euro’s extra investeren.

Bronvermeldingen beeld: Shutterstock / ESB Professional
Delen:

Onze resultaten

Goed onderwijs. Voor de PvdA in ieder geval dat iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Dit hebben we daar de afgelopen vier jaar aan gedaan.

Lees verder

Twijfel je nog?

We helpen je graag beslissen. We hebben de belangrijkste verschillen tussen ons en andere partijen op een rij gezet.

Lees verder