FAQ Lijsttrekkersverkiezing
Laat horen die stem

FAQ Lijsttrekkersverkiezing

Laat horen die stem

De Tweede Kamerverkiezing van maart 2017 komen eraan. De PvdA organiseert voorafgaand aan deze verkiezingen van 24 november tot en met 7 december een lijsttrekkersverkiezing. Want: de leden bepalen wie lijsttrekker wordt van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. En jij kunt nog meestemmen!

De stembussen zijn gesloten. Vrijdag om 16.30 uur wordt de winnaar van de lijsttrekkersverkiezing bekend gemaakt. Bekijk de bekendmaking live op pvda.nl.

En in januari kunnen zij meestemmen over de inhoud van ons verkiezingsprogramma of de samenstelling van de hele kandidatenlijst. En dat kan ter plaatse, en zelfs vanuit huis. Hieronder vind je meer informatie over hoe het lidmaatschap werkt.

Diederik Samsom en Lodewijk Asscher kandidaat-lijsttrekkers PvdA

De adviescommissie kandidaatstelling onder leiding van Max van den Berg heeft positief geadviseerd over de kandidaten Diederik Samsom, Lodewijk Asscher en Jacques Monasch. Zij voldoen volgens de adviescommissie aan de profielschets. Het partijbestuur deelt het oordeel van de adviescommissie. Jacques Monasch heeft echter bij het partijbestuur aangegeven geen kandidaat te willen zijn. Gisteravond is er nog een gesprek tussen Jacques Monasch en een delegatie van het partijbestuur geweest om hem te overtuigen van het handhaven van zijn kandidatuur. Jacques heeft tot grote spijt van het partijbestuur desondanks besloten zijn kandidatuur in te trekken.

De stemperiode

Je kon stemmen tussen 24 november 0.01 uur tot 7 december 23.59 uur.

Digitaal stemmen

Alle leden met een emailadres ontvangen op 24 november een mail met de stemcode. Ga vervolgens naar ledenraadpleging.pvda.nl en volg de instructies. Mensen met een mailadres ontvangen geen stembiljet per post. Als je na 14 november lid wordt, kun je enkel digitaal stemmen en krijg je ook geen brief thuisgestuurd. En als als je na 24 november lid wordt, dan krijg je de mail met stemcode binnen enkele dagen. Als je uiterlijk 5 december (23.59 uur) lid bent geworden, kun je je stem nog uitbrengen. Als je op dinsdag 6 of woensdag 7 december lid wordt, kun je niet meer meestemmen bij de lijsttrekkersverkiezing.

Per post stemmen

Leden zonder mailadres krijgen een brief. Zij kunnen per post stemmen, of digitaal. Alle informatie staat in de brief. Let op:  Een schriftelijke stem is alleen geldig als dit hele stembiljet onbeschadigd met kiescode, op 7 december in onze speciale postbus ligt. Houd rekening met de tijd die de post nodig heeft om de envelop te bezorgen. Kortom: doe de brief uiterlijk 5 december op de post.

Tot wanneer kun je lid worden en nog meestemmen?

Je kon tot en met 5 december 23.59 uur lid worden om nog mee te kunnen stemmen. Als je op dinsdag 6 of woensdag 7 december lid wordt, kun je niet meer meestemmen bij de lijsttrekkersverkiezing.

Hoe werkt het stemmen?

Je kunt stemmen door het hokje voor de kandidaat van je voorkeur in te kleuren of aan te kruisen. Wanneer je het hokje voor ‘blanco’ inkleurt of aankruist, dan betekent dit dat je geen voorkeur uitspreekt voor één van de kandidaten. De volgorde van de namen op het stembiljet/website is door loting door de notaris tot stand gekomen.

Wanneer wordt de uitslag bekend?

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op vrijdag 9 december 2016 om 16.30 uur bekend gemaakt. De bekendmaking van de uitslag is live te volgen via een livestream op pvda.nl.

Problemen met digitaal stemmen?

Geen nood, dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de cookie-instellingen van je computer. Die moeten namelijk op een bepaalde manier zijn ingesteld om veilig te kunnen stemmen. In een paar eenvoudig en duidelijk uitgelegde stappen laten we -als de verkiezing loopt- zien hoe je dit oplost. Mocht je er toch niet uitkomen dan kun je binnen kantooruren bellen met 020-5512112.

Ik ben geen lid en wil meestemmen met de lijsttrekkersverkiezing. Kan dat?

Alleen leden kunnen stemmen op de lijsttrekker. Ben je nog geen lid? Dan kun je lid worden. Lid worden kan vanaf 2 euro per maand (24 euro op jaarbasis). De hoogte van de contributie bepaal je zelf. We vinden dat iedereen lid moet kunnen worden, ongeacht je inkomen. Wie wat meer verdient, vragen we wat meer contributie te betalen. Iedereen die lid wordt van de PvdA krijgt ledenrechten en kan daarmee dus ook stemmen tijdens de lijsttrekkersverkiezing. Leden die zich vanaf nu tot net voor het einde van de lijsttrekkersverkiezing aanmelden als lid, krijgen versneld ledenrechten. Elk nieuw lid ontvangt ledenrechten, mits er geen bezwaar wordt gemaakt door de afdeling waar het lid zal worden ingeschreven en nadat de betaling van hun contributie voor een jaar is voldaan, of een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Dit betreft dus 24 euro bij een maandelijkse contributie van minimaal 2 euro.

Is er een verschil tussen het lidmaatschap tijdens de periode van de lijsttrekkersverkiezing en daarbuiten?

Nee. Je wordt ‘gewoon’ lid van de PvdA, inclusief ledenrechten. Het enige verschil is dat nieuwe leden in de periode versneld ledenrechten ontvangen. Normaal ontvangt een nieuw lid ledenrechten binnen 30 dagen wanneer de contributie betaald is. Nu ontvangt een nieuw lid ledenrechten na 24 uur en na betaling van de contributie. Verder verandert er niets. We versnellen dus enkel de bestaande procedure binnen de bandbreedte van de statuten en reglementen. De minimale contributie is 2 euro per maand en dus 24 euro per jaar. Deze snellere afwikkeling geldt alleen in de periode van de lijsttrekkersverkiezing. Om nog mee te kunnen stemmen had je uiterlijk 5 december 23.59 uur lid moeten zijn geworden.

Als ik al lid ben, is het dan mogelijk mijn lidmaatschap in te ruilen voor een 2 euro lidmaatschap?

De hoogte van de contributie bepaal je zelf, en iedereen kan lid worden vanaf 2 euro per maand. We vinden dat iedereen lid moet kunnen worden, ongeacht je inkomen. Wie wat meer verdient, vragen we wat meer contributie te betalen. Het minimum is 2 euro per maand (24 euro op jaarbasis). Ook aan de leden die zich tijdens de periode van de lijsttrekkersverkiezing  aanmelden wordt gevraagd bij te dragen naar hun kunnen. We zien bij de instroom van nieuwe leden ook dat dit gebeurt.

Ontvang ik meer ledenrechten als ik al langer lid ben of meer dan 2 euro per jaar betaal?

Alle leden van de PvdA hebben gelijke ledenrechten, jong tot oud, nieuw lid tot lang lid, ongeacht je contributie. Jouw stemt telt dus evenveel mee als de stem van iemand die nog maar pas lid is geworden.

Hoe verleng ik het lidmaatschap of hoe zeg ik het op?

Wanneer je lid wordt van de PvdA loopt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd door, tot opzegging per mail of via onze site aan de ledenadministratie. Verlengen is dus niet noodzakelijk.

Hoe verloopt de procedure vanaf nu?

Op maandag 24 oktober om 10.00 uur sluit de aanmelding voor het kandidaat-lijsttrekkerschap. Die dag worden de 100 handtekeningen gecontroleerd. De adviescommissie kandidaatstelling zal gesprekken voeren met de personen die zich hebben aangemeld om kandidaat-lijsttrekker te worden. Deze commissie beoordeelt of de kandidaat voldoet aan de profielschets en adviseert vervolgens het partijbestuur. Op 7 november maakt het partijbestuur bekend wie de kandidaat-lijsttrekkers zijn. Bij twee of meer geschikte kandidaten, vindt tussen donderdag 24 november 00.01 uur en woensdag 7 december 23.59 uur een ledenraadpleging plaats.

Wanneer is de beoogd lijsttrekker bekend, en wanneer is hij/zij officieel de lijsttrekker van de PvdA?

Op 9 december wordt bekendgemaakt wie de beoogd lijsttrekker van de PvdA is voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Deze beoogd lijsttrekker moet nog bekrachtigd worden op het verkiezingscongres, dat op 14 en 15 januari 2017 gehouden zal worden. Alle leden hebben hier toegang toe en ook alle leden stemmen daar mee over de bekrachtiging van de beoogd lijsttrekker tot lijsttrekker van de PvdA.

In de media wordt gesproken over een ‘flitslidmaatschap’. Wat is dat?

Een ‘flitslid’ of ‘flitslidmaatschap’ bestaat niet. Het enige verschil met de reguliere lidmaatschapsprocedure is dat nieuwe leden in de periode van de lijsttrekkersverkiezing versneld ledenrechten ontvangen. Normaal is dat binnen 30 dagen. Gedurende de lijsttrekkersverkiezingen wordt dat binnen 24 uur. Nieuwe leden worden volwaardig lid van de PvdA en zijn geen ‘flitsleden’.

Stel dat ik na verloop van tijd wil opzeggen. Hoe gaat dat?

Er bestaat geen opzegtermijn voor een PvdA-lidmaatschap. Je kunt je lidmaatschap op ieder moment opzeggen en je contributie na de lopende maand stop laten zetten.

Heb je nog andere vragen?

Mail dan naar lijsttrekkersverkiezing@pvda.nl en we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Delen: