Diederik Samsom

"Samen met u wil ik verder werken aan Nederland van onze idealen."

Diederik Samsom

Beste partijgenoten,

15 jaar geleden stapte ik in de politiek vanuit een Greenpeacebootje omdat ik me realiseerde dat je nog zo kan barsten van de idealen, maar dat je om een verschil te kunnen maken ook politieke verandering moet willen organiseren. En ik raakte voor altijd verbonden aan de PvdA. De partij die haar idealen van rechtvaardigheid, solidariteit en verheffing op de werkelijkheid wil veroveren en daarvoor ook verantwoordelijkheid wil nemen. Ook als het moeilijk is. Juist als het moeilijk is.

En het was moeilijk de afgelopen periode. Nederland stond er slecht voor toen we vier jaar geleden begonnen. Er kwamen maandelijks 24 duizend werklozen bij. Daar sta je dan met je goeie verhaal. Tegenover die werkloze ouderen die niet eens meer antwoord krijgen op hun sollicitatiebrieven. Wat moest ik tegen ze zeggen? U heeft het waarschijnlijk net zo gevoeld.

Maar na vier jaar hard werken is er nu een wereld van verschil. De economie groeit en de werkloosheid daalt snel. Iedere maand vinden 20 duizend mensen een nieuwe baan. De koopkracht stijgt weer. De ongelijkheid neemt af. De armoede daalt. En onze energievoorziening wordt eindelijk echt schoner, dankzij de aanleg van grote windparken op zee.

Dat zijn – al zeg ik het zelf – aardige prestaties. Ik voel het ook om me heen. En in de partij. Het is anders dan twee jaar geleden. Ik merk dat mensen steeds meer waardering hebben voor ons harde werk van de afgelopen jaren. Ik voel de verandering en ik voel de energie om er weer samen de schouders onder te zetten.

En dat is ook hard nodig. Want de opdracht die voor ons ligt is zo mogelijk nog groter dan de opdracht die we achter de rug hebben. Nu Nederland herstelt van de crisis is het onze taak om ervoor te zorgen dat die vooruitgang er niet alleen voor enkelen, maar voor iedereen is.

Daarvoor is een nieuwe investeringsagenda voor Nederland nodig. We moeten zelf weer richting geven aan de toekomst. Investeren in maakindustrie. Duurzame technologie. Zo bouwen we aan een schone economie die goed en voldoende werk biedt voor iedereen. Ik wil investeren in het beste onderwijs ter wereld, vooral vakonderwijs. Zodat ieders talent tot bloei kan komen. Investeren in een zorgzame samenleving, waarin we meer naar elkaar omkijken en de zorg voor iedereen bereikbaar houden.

En we moeten meer investeren in elkaar. In een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt, en zichzelf kan zijn. Met hoofddoek, in minirok of met keppel. Waarin we met al onze verschillen samen één zijn

Er is ook een investeringsagenda nodig voor de partij. Er is nieuwe energie nodig, na alle inspanning. Meer talentontwikkeling, nieuwe ideeënvorming en bredere samenwerking met gelijkgestemde organisaties, meer diversiteit en sterke vrouwen in de top, zijn daarbij mijn speerpunten.

Er is veel bereikt, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik popel dus om mijn energie, ervaring en ideeën in te zetten om samen met u die opdracht te vervullen. En daarom vraag ik opnieuw uw vertrouwen als partijleider van onze prachtige partij.

Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom

Delen: