Jan Willem van de Kolk

Verhalen

Jan Willem van de Kolk

Bedum is een klein dorp in het ommeland, ten noorden van de stad Groningen. Er wonen 8000 mensen, er is een monumentale kerk, Arjen Robben ‘komt er weg’ en de beste bakker van Nederland woont er, genaamd Klaes Hoekstra. De gevolgen van de gaswinning zijn ook in Bedum aanzienlijk. Boerderijen, huizen, scholen en andere gebouwen worden in de komende jaren waar mogelijk hersteld en aardbeving bestendig gemaakt. Dat levert veel zorgen, veel overleg en veel werk op. Maar voor het platteland is het verlies aan perspectief en aan banen in de plattelandseconomie wezenlijk.

In de donkerste weken van de wintermaanden ontvangt PvdA wethouder Jan Willem van de Kolk me hartelijk in het markante gemeentehuis van Bedum. Hij laat me de Raadzaal zien. Het is een deftige, ruime kamer met in het midden een grote ovale tafel waaraan de raadsleden, wethouders en burgemeester plaats kunnen nemen. Alles in het oude gemeentehuis ademt een sfeer uit van overleg en gemeenschappelijkheid. Maar schijn bedriegt. Een lokale partij in Bedum, met het grootste aantal zetels in de Raad, heeft zich van de gemeentelijke politiek afgekeerd. Alle verkozenen hebben hun zetel opgegeven en sindsdien wordt er vergaderd tussen vier lege stoelen. Jan Willem van der Kolk woont niet in het dorp, maar een eindje verderop, in Stadskanaal, waar hij voorheen jarenlang wethouder was. “In Bedum is alles veel kleiner dan in Stadskanaal. Je hebt veel minder ambtenaren en je wordt als wethouder geacht veel meer zelf te doen,” vertelt hij aan het einde van de dag, terwijl we het gemeentehuis verlaten en het dorp in wandelen. “Iedereen kent elkaar en deelt een lange geschiedenis. Dat werkt soms goed, maar soms ook goed fout. Dan tellen argumenten niet langer, maar belemmeren opgebouwde frustraties evenwichtige besluitvorming. Een fusie met omringende gemeenten is besloten.”

Het is buiten al bijna donker, koud en guur. De winkels zijn nog open en er is ook nog volk op straat. De wethouder ‘van buiten’ groet een van de vrijwilligers die zich verzameld hebben om de kerstboom, dat blijkt de burgemeester. Voor de andere mensen op straat is hij een onbekende. “Wethouder, ik vind het een mooi vak,” vertelt Jan Willem. “Er is echt een grote opdracht, hier. We beginnen elke maandagochtend met de aardbevingsproblematiek. Dat vraagt zoveel aandacht. Het centrum van de aardbevingen is Loppersum, maar Bedum ligt er vlakbij en heeft er direct mee te maken. De aardbevingen vinden net onder het aardoppervlak plaats. In Huizingen werden tot nu toe de zwaarste aardschokken gemeten: 3,9 op de schaal van Richter. Het zijn kleine en harde schokken. De angst zit er bij de mensen goed in. Mensen zijn heus wel nuchter hier; we gaan door met het leven, maar het wantrouwen is groot, erg groot. Hans Alders is door het kabinet aangesteld als nationaal coördinator, maar hij heeft eigenlijk te weinig macht. Bij de NAM is het altijd trekken en sleuren en dat doet geen recht aan de noden van het gebied.”

De werkgelegenheid in de directe omgeving van Bedum is beperkt, maar de Eemshaven, even verderop, biedt wel degelijk banen en kansen. Het Amerikaanse internetbedrijf Google opende onlangs nog een groot data centrum en de nieuwe industrie die samenhangt met de ontwikkeling van windmolen parken op zee, biedt ook nieuw perspectief. Bovendien trekken de drie noordelijke provincies samen op om het Amerikaanse automobielbedrijf Tesla te verleiden een nieuwe fabriek in het Eemshavengebied te vestigen. Het zou een geweldige impuls betekenen voor de regio, welke zich verder wil ontwikkelen en specialiseren als centrum voor nieuwe, duurzame energie en de daarmee samenhangende industrie.

Tijdens de wandeling door het centrum van Bedum wijst de wethouder op de vernieuwing van het centrum. Op de plaats van een verouderd winkelcentrum komt een nieuwe zorgvoorziening. Even verderop staat een markant schoolgebouw, een rijksmonument. In de komende jaren wordt de aardbevingsschade hersteld en zullen de leerlingen elders, in een noodgebouw, moeten worden ondergebracht. Werk genoeg, om zo te zegen, maar over een jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dan zit het werk er op voor Jan Willem. “Tegen die tijd kijk ik of er elders een afdeling en een gemeente in Groningen of Drenthe is, die een ervaren PvdA wethouder nodig heeft. Dat komt wel goed.”

Delen:

Dit zijn onze helden

We kennen ze allemaal; echte doeners die het verschil maken. Mensen die dagelijks hun steentje bijdragen aan een mooier Nederland. Zij helpen Nederland vooruit. Wij willen deze mensen een gezicht geven.

Lees meer