Jan Germs

Verhalen

Jan Germs

Jan Germs is zich bewust van de kracht van taal en in het bijzonder van de betekenis die het Drents heeft voor de regio. Hij is directeur van het ’t Huus van de Taol en publiceert boeken in het Drents. Jan verbindt generaties met elkaar door de Drentse taal levend te houden. De interesse van jongeren in de streektaal bindt hen automatisch aan de oudere generatie voor wie het Drents vanzelfsprekend is.

Als er iemand is die zich hard maakt voor het behouden en ontwikkelen van de Drentse taol, dan is het wel Jan Germs. Taal en cultuur verbindt. Dat geldt voor landen onderling, maar zeker ook in de regio. De verbondenheid die mensen voelen als ze dezelfde taal spreken, is van belang voor het gemeenschapsgevoel in kleine dorpen en buurtschappen. Het is niet voor niets dat de streektaal cultureel erfgoed is.

Daar waar taal een barrière kan vormen in de ontwikkeling van mensen, maakt Jan zich sterk voor goed taalonderwijs. Niet alleen het Nederlands moet zijn prominente plek in het onderwijs behouden, ook goed streektaalonderwijs draagt bij aan bredere participatiemogelijkheden van mensen in de maatschappij. Meertalig onderwijs is van groot belang voor de groei van mensen. Hoe jonger mensen meer talen onderwezen krijgen, hoe beter en makkelijker ze zich kunnen bewegen in de wereld.

Daarom is Jan Germs de held van Tweede Kamerlid Harm Brouwer.

Delen: