Erwin Stam

Verhalen

Erwin Stam

Erwin Stam deelt veel. Zijn kennis, zijn enthousiasme, de liefde voor zijn woonwijk, zijn passie voor bewonersinitiatieven en zijn vrije tijd. Vooral dat laatste. Erwin heeft een volledige baan en runt daarnaast het BewonersBedrijf Zaanstad welke, op twee personen na, geheel uit vrijwilligers bestaat.

Het wijkcentrum in Poelenburg, de wijk waar Erwin woont, valt onder het BewonersBedrijf. In en vanuit het pand worden activiteiten ontplooid voor en door bewoners. Het is Erwin’s overtuiging dat bewoners, door veel zelf te doen en met elkaar samen te werken, vooruit kunnen komen. Een bewonersbedrijf is laagdrempelig en mensen voelen zich gehoord. Ze kunnen er hun ei kwijt en zien hun ideeën waar worden. Omdat de mensen van het BuurtBedrijf zelf aan de projecten werken, voelen ze zich ook meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de wijk. Ze zamelen afval in, de brandweer laat de voorlichting over veiligheid door hen doen, ze maken daarvoor folders in verschillende talen, ze verven portieken van flats voor de woningcorporatie.

Daarnaast is het BewonersBedrijf onderaannemer geworden van twee sociale wijkteams in Zaanstad. Het heeft de taak gekregen (wijk)ondernemingen te stimuleren, werk te begeleiden en de sociale cohesie en buurtkracht te bevorderen. Door de ervaring die de vrijwilligers opdoen, zetten ze een stap op weg naar betaald werk.

Erwin is voor de PvdA Zaanstreek een held, omdat hij al zijn vrije tijd besteedt aan het BewonersBedrijf met het doel mensen verder te brengen in de samenleving. Hij vervult een bindende rol in de wijk en het wijkcentrum.

Delen:

Dit zijn onze helden

We kennen ze allemaal; echte doeners die het verschil maken. Mensen die dagelijks hun steentje bijdragen aan een mooier Nederland. Zij helpen Nederland vooruit. Wij willen deze mensen een gezicht geven.

Lees meer