Annemieke de Jong

Verhalen

Annemieke de Jong

Wat kan een jonge moeder nu beter doen dan gaan studeren? ‘Daar wordt het kind beter van, wordt de moeder beter van en wordt de maatschappij beter van’, aldus Annemieke de Jong.

Zij kan het weten: als alleenstaande 23-jarige moeder van een dochter van één besloot zij niet in de bijstand te blijven en schreef zij zich in voor een HBO-studie maatschappelijk werk en dienstverlening. ‘Het was een studie op zich’ om alles uit te zoeken. En dat hield niet op toen ze eenmaal studeerde: zo sloot het studierooster bijvoorbeeld niet aan op kinderopvangtijden maar werd ze er wél op aangesproken als ze dus een les moest missen.

Annemieke bedacht dat ze waarschijnlijk niet de enige was. Ze begon studerendemoeders.nl, aanvankelijk als ‘huis-tuin-en-keukenblog’ waarop ze haar ervaringen deelde, zodat anderen het wiel niet opnieuw uit hoefden te vinden. De vraag bleek groot. De mailbox stroomde vol en universiteiten verwezen studenten naar haar door. Ze mocht spreekuur houden op de kamer van de decaan, en het onderzoek dat daaruit voortkwam werd haar afstudeeronderzoek. Ze lichtte haar onderzoek toe op het ministerie van OC&W en kreeg een subsidie om haar stichting Steunpunt Studerende Moeders uit te bouwen.

Dat steunpunt is inmiddels een expertisecentrum. Annemieke beweegt scholen ertoe beleid op te stellen voor studerende moeders en zwangeren. Ook werkt ze met gemeenten samen om jonge moeders in de bijstand te helpen om te voldoen aan hun scholingsplicht, beheert ze een steunfonds voor studerende moeders en heeft ze een coalitie van organisaties, zoals FNV vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en het Clara Wichmann proefprocessenfonds achter zich weten te verbinden om haar lobby in Den Haag kracht bij te zetten. In haar vrije tijd beantwoordt ze zoveel mogelijk mails van studentes die vastlopen.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag? Op een passend rooster? Op zorgverlof? Op financiële tegemoetkoming voor een laptop? Het zijn vragen waarop studerende moeders nog steeds moeilijk het antwoord kunnen vinden. Ook worden er nog steeds zwangere studentes geweigerd of moeders met een ziek kind uitgeschreven wegens ongeoorloofd verzuim. Met de huidige regels moeten studerende moeders het vooral hebben van ‘maatwerk’. Afhankelijk van de bereidwilligheid van de onderwijsinstelling kunnen ze hun studie dan doorzetten of haken zij af. Dat laatste gebeurt veel te vaak: “de uitval van moeders in het MBO is rond de 50% en in het hoger onderwijs zelfs 75%”, aldus Annemieke. Soms wordt ze wel moedeloos van haar strijd: “Het lijkt wel alsof niemand zich hier verantwoordelijk voor voelt”.

Annemieke de Jong wil zorgen dat jonge moeders net als ieder ander de kans krijgen om iets van hun leven en dat van hun kinderen te maken. Daarom is Annemieke de held van Laura Menenti. Zij staat op plek 56 op de lijst van kandidaat Tweede Kamerleden.