Wil Velders-Vlasblom, Rooie Vrouw, inspiratiebron, vriendin: Een vrouw uit één stuk!

Wil Velders-Vlasblom, Rooie Vrouw, inspiratiebron, vriendin: Een vrouw uit één stuk!

Wil was een moedige vrouw en tegelijkertijd een vrouw die haar zachte kant toonde, zorgzaam, belangstellend, meelevend.

Begin jaren ’80 zit Wil Velders aan een tafel als spreekster op een bijeenkomst van de Stichting Vorming PvdA om vrouwen te stimuleren actief te worden in gemeenteraden voor onze partij. Daar zie ik een vrouwelijke wethouder van een grote stad met uitgesproken opvattingen hoe je als Rooie Vrouw invloed kunt uitoefenen op beleid in jouw dorp, in jouw stad. ‘Vrouwen we gaan het doen, we mauwen niet, wel laten ons niets aanpraten, we doen het op onze manier’. Het was zeer inspirerend hoe Wil zaken eenvoudig maakte, de essentie aangaf waarom en hoe je iets zou kunnen doen.

Zeer geïnspireerd ging ik huiswaarts, ik had een soul-mate ontmoet. Later trad ik in haar voetsporen in het openbaar bestuur. We zijn elkaar heel vaak tegen gekomen in partijverband, bij de Rooie Vrouwen, in kandidaatstellingscommissies, op PvdA-congressen. En we hebben deel uitgemaakt van het bestuur van de Stichting De Born. Wil was er altijd. Zij was gedreven, veeleisend, ook voor zichzelf, en ze gaf je veel: opinies, dilemma’s, vergezichten. Zij had een enorm plichtsbesef jegens de vrouwenzaak, de PvdA. Heel bijzonder was dat ze alles plaatste in historische perspectief. Wil heeft altijd haar nek uitgestoken,

Wil was een moedige vrouw en tegelijkertijd een vrouw die haar zachte kant toonde, zorgzaam, belangstellend, meelevend. Tot op het laatst was Wil betrokken bij de PvdA, bezocht congressen, ledenvergaderingen en liet niet na daar haar commentaar op te geven in onze gesprekken. Ik ga dat allemaal missen, maar tegelijkertijd voel ik dat zij mij heel veel schatten heeft gegeven.

Carry Abbenhues
Vriendin, Partijgenoot, (oud-)collega.

Delen: