Verslag Politieke Ledenraad

Door De Redactie op 19 juni 2011 Delen  

Vandaag sprak de Politieke Ledenraad in Utrecht over het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten, de bezuinigingen van het kabinet en het bestuursakkoord. Er werd een motie om het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten te verwerpen, met een meerderheid van 57 procent aangenomen. Tweede Kamerlid Martijn van Dam: ‘Wij zullen alle opvattingen, argumenten en overtuigingen die we de afgelopen tijd hebben gehoord bespreken in de fractie. De tegenstanders waren licht in de meerderheid, maar we zullen zowel de voor- als tegengeluiden meenemen.’

Van Dam vervolgt: ‘De fractie zal besluiten hoe we met dit zwaarwegende advies van de politieke ledenraad, maar ook met alle andere adviezen en oproepen die ons de afgelopen tijd hebben bereikt, om zullen gaan. De fractie zal besluiten hoe we het debat over dit wetsvoorstel verder zullen voeren. We hechten veel waarde aan het tegengaan van onnodig dierenleed, maar ook aan de individuele vrijheid van alle Nederlanders om hun leven te leiden op basis van hun eigen overtuigingen.’

Lees de motie hier >

De Ledenraad sprak ook over het bestuursakkoord. Mariëtte Hamer praatte namens de Tweede Kamerfractie de leden bij over het akkoord zoals dat op 8 juni door het VNG-congres deels is aangenomen en over hoe de PvdA in de komende maanden zich hierop zal profileren. De wens om samen op te blijven trekken in de uitvoer van het aangenomen deel van het akkoord en in de strijd voor een betere sociale paragraaf, werd door de leden en de Kamerfractie breed gedeeld.

Tenslotte wees Job Cohen op de grote gevolgen van de opeenstapeling van oneerlijke bezuinigingen van het kabinet.

Ook nam het Ledenraad een motie aan, waarin de kamerfractie wordt opgeroepen bij de beoordeling van het pensioenakkoord er onder andere op toe te zien dat dit akkoord recht moet doen aan het principe van solidariteit tussen generaties. Je vindt de motie hier >

Delen: