Uitslag lijsttrekkersverkiezing

Uitslag lijsttrekkersverkiezing

Door De Redactie op 9 december 2016 Delen  

Hieronder zie je de exacte uitslag van de verkiezing, weergegeven in het zogenoemde proces-verbaal:

1.1 De ledenraadpleging

In de periode van donderdag 24 november 2016 tot en met woensdag 7 december 23.59 uur is er een ledenraadpleging gehouden voor de politiek leider van de Partij van de Arbeid. Aan de raadpleging hebben twee kandidaten meegedaan, in de volgorde zoals vermeld op het stembiljet:

1. Diederik Samsom
2. Lodewijk Asscher

Alle leden waarvan een mailadres bekend is bij de PvdA, hebben hun kiescode op per mail ontvangen. De leden zonder mailadres hebben een stembiljet per post gekregen. De stembiljetten zijn per post verzonden op 23 november. De kiescodes per mail zijn bij opening van de ledenraadpleging op 24 november om 0.01 uur verzonden.

In de periode tussen 6 november en 6 december is een procedure gehanteerd, waarbij nieuwe leden versneld ledenrechten konden verkrijgen. Na aanmelding werd binnen 24 uur gecontroleerd bij de afdeling of er geen bezwaren waren tegen het betreffende lidmaatschap. Wanneer dit het het geval was, kreeg het nieuwe lid na nog eens 24 uur een kiescode gemaild.

Er zijn in totaal 46894 stemcodes uitgegeven.

1.2 Opkomst

Bij deze ledenraadpleging hebben 29078 leden hun stem uitgebracht, hetgeen een opkomstpercentage van 62% betekent. (Het minimale vereiste voor een geldige ledenraadpleging is 15%.) 95,3% van de uitgebrachte stemmen zijn via het internet uitgebracht en 4,7% via het terugsturen van het stembiljet.

Voor het opkomstpercentage worden de ongeldige stemmen (dit waren er 71) buiten beschouwing gelaten. Zie voor een vergelijking met voorgaande ledenraadplegingen onderstaande tabel.

1.3 Bepalen van de uitslag

Het stembureau bestond uit Bert Blase (voorzitter presidium), Lobke Hurkmans (toezichthouder) en Saskia Buijk (toezichthouder).

Alle per post uitgebrachte stemmen zijn door de firma Euromail/ DDC Europe in Oss ingevoerd in een daarvoor ontwikkelde applicatie. Stembiljetten die na woensdag 7 december zijn binnengekomen zijn niet meegenomen in de telling. Dit waren er vier.
De ingevulde stembiljetten die niet volstrekt helder waren zijn aan het stembureau voorgelegd.

Van de teruggestuurde stembiljetten zijn er 71 (0,24%) door het stembureau ongeldig verklaard. (in vergelijking: bij de raadpleging voor politiek leider in 2012 was dit 0,2%, bij die voor de Eerste Kamerlijsttrekker was dit 2,5 % en voor de lijsttrekkersverkiezing voor het Europees Parlement was dit 0,8%).

Een stembiljet is ongeldig verklaard indien:

  • er via het internet al een stem was uitgebracht
  • het stembiljet leeg is teruggestuurd
  • er geknipt is in het stembiljet
  • de kiescode niet meer gekoppeld was aan het stembiljet
  • er twee vakjes zijn aangekruist of ingevuld

De voorzitter van het stembureau, Bert Blase, heeft samen met Lobke Hurkmans en Saskia Buijk, op donderdagmiddag 7 november een controle uitgevoerd op de invoer van de poststemmen. Vooraf is besloten dat:

  • een steekproef getrokken wordt van 2% van de uitgebracht poststemmen.
  • er niet meer dan 3% van deze steekproef incorrect ingevoerd mag zijn
  • wanneer dit wel het geval is, er een nieuwe steekproef van 10% van de uitgebrachte poststemmen gecontroleerd wordt op invoer.
  • wanneer meer dan 3% van de steekproef van 10% incorrect was ingevoerd, dan controleren we vervolgens alle ingevoerde poststemmen.

Er zijn 1369 geldige poststemmen uitgebracht. 3% hiervan is 27.38. Ieder lid van het stembureau heeft ad random 9 stembiljetten getrokken, waarna de kiescode werd opgelezen en vervolgens gecontroleerd of de juiste stem is ingevoerd. Van de 27 stembiljetten binnen de steekproef zijn er 0 incorrect ingevoerde stemmen geconstateerd.

Na de steekproef, is het bestand met ingevoerde poststemmen naar de Orcagroup gestuurd (beheerder van de ledenraadpleegtool). Dit bestand is ingelezen in het systeem waar de internetstemmen al in stonden. Er is 1 stem zowel per post als via internet uitgebracht. Het systeem telt 1 van deze stemmen als uitgebrachte stem.

Na het inlezen van de poststemmen, heeft het stembureau de ledenraadpleging vergrendeld, waarna de uitslag wordt weergegeven (zie bijgevoegde afbeelding)

1.4 Uitslag

In totaal zijn er 29078 stemmen uitgebracht. Hiervan is 858 keer blanco gestemd, wat een percentage van 1,8 % van het aantal geldige stemmen is.

45,5% heeft gestemd op Diederik Samsom. Dit zijn 12834 stemmen, waarvan 12260 via internet en 574 per post.

54.5% heeft gestemd op Lodewijk Asscher. Dit zijn 15386 stemmen, waarvan 14656 via internet en 730 per post.

Aldus verklaard door het stembureau,

vrijdag 9 december 2016

 

Delen: