Uitnodiging Politieke Ledenraad

Uitnodiging Politieke Ledenraad

Foto Flickr / Rebke Klokke

Door Hans Spekman op 17 mei 2016 Delen  

Graag nodig ik je uit voor de Politieke Ledenraad op 4 juni in Nieuwegein, van 13 tot 17 uur. Tijdens deze ledenraad zijn naast Diederik Samsom, bewindspersonen en Kamerleden, de leden van de verkiezingsprogrammacommissie aanwezig.

Meepraten, moties indienen en steunen kan via deze link >

Op de agenda staan diverse onderwerpen die we in rondetafelgesprekken gaan bespreken, zoals in januari afgesproken op het congres. Ook is een aantal tafels beschikbaar om in gesprek te gaan met de verkiezingsprogrammacommissie.

We starten met de rondetafelgesprekken over onder meer:
– Basisinkomen/basisbaan
– Discriminatie
– Pensioenen
– PGB
– Zelfgekozen levenseinde en hulp bij zelfdoding
– In gesprek met de programmacommissie over diverse thema’s: Zorg, Werkgelegenheid, Sociale zekerheid, Gelijke kansen in het Onderwijs, Vluchtelingen & Integratie, Klimaat en Milieu, Europa, Veiligheid en Wonen.

Na twee rondes gesprekken gaat de ledenraad plenair verder.

In lijn met de congresmotie van februari om de resolutie ‘Van Waarde’ duidelijk voor het voetlicht te brengen, heeft de fractie voor u op een rij gezet wat er in het kader van ‘Van Waarde’ zoal is bereikt de afgelopen periode en wat er de komende periode nog staat te gebeuren.

Moties bekijken of indienen?
Ieder lid kan sinds het afgelopen Congres moties indienen, dus ook voor de Politieke Ledenraad. Vanaf woensdag 11 mei tot donderdag 26 mei om 10.00 uur kunnen alle leden met ledenrechten voorstellen (moties) indienen, aanscherpen en ondersteunen via deze website >

Alleen moties die voldoende draagvlak hebben om te bespreken op de ledenraad, worden per mail aan alle leden voorgelegd. Deze stemming loopt van 28 mei tot vrijdag 3 juni, 10.00 uur.  Op de politieke ledenraad bespreken we een aantal moties waar veel discussie over is.

Dit zijn de zeven moties waar het ledenpanel zich over heeft uitgesproken. Lees hier de uitslag van de stemming en het afhandelingsvoorstel van het presidium.

Meer informatie over het proces van onze vernieuwde ledendemocratie >

Meer informatie en aanmelden
Locatie: congrescentrum NBC aan de Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.

Je kunt je hier aanmelden >

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst dien je twee voorkeuren aan te geven voor de rondetafelgesprekken die je wilt bijwonen. Je kunt ook bellen naar de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van de bijeenkomst nodig: 5900 en je relatienummer.

Tot slot, om alvast in je agenda te zetten: op 24 september en 26 november vinden de volgende politieke ledenraden plaats.

Graag tot 4 juni!

Delen: