De PvdA opent door het hele land regionale actiecentra

De komende maanden zullen verspreid door het land vier regionale actiecentra geopend worden van waaruit de PvdA werkt aan acties, debatten organiseert en het ombudswerk verzorgt. Deze actiecentra zullen liggen in het noorden, oosten, westen en zuiden van Nederland. Het partijbureau vestigt zich op de Rijswijkseweg, aan de rand van de Haagse Schilderswijk.

De Partij van de Arbeid is groot geworden met het omzetten van maatschappelijk ongenoegen in maatschappelijke actie. Een beweging die lokale initiatieven ondersteunt en versterkt. De leden van de PvdA vormen de ruggengraat van de beweging die we willen bouwen. Maar nauwe samenwerking vraagt om nabijheid. Alleen zo kunnen we de beweging echt samen op gang brengen. Dat betekent dat slechts één centraal partijbureau niet meer voldoet. Regionale initiatieven moeten ter plaatse versterkt worden. Daarom komen er door het land regionale actiecentra. Per actiecentrum verzorgen een lokale en een landelijke coördinator de programmering. Dat doen ze samen met regionale en lokale politici, actieve vrijwilligers, Kamerleden, politiek medewerkers van de fractie en projectmedewerkers van het partijbureau.

Partijbureau tijdelijk naar Rijswijkseweg in Den Haag

Deze manier van het versterken van initiatieven en bewegingen vereist dus veel samenwerking. Binnen en buiten de partij. Dat is niet alleen wenselijk, maar gezien de verkiezingsuitslag ook noodzakelijk. Ook bij de zogenaamde neveninstellingen, zoals de Jonge Socialisten, de Foundation Max van der Stoel en de collega’s in de Tweede Kamer, bestaat er grote behoefte om actie met elkaar op te zoeken. Op dit moment zit het partijbureau in een tijdelijke locatie aan de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Het huurcontract loopt tot eind van deze zomer. Om de nieuwe manier van organiseren van de PvdA goed vorm te geven, worden nu nog geen definitieve beslissingen genomen en wordt een tijdelijke locatie betrokken aan de Rijswijkseweg 60 in Den Haag in het Laakkwartier. Deze goed toegankelijke locatie kan meteen betrokken worden voor een fractie van de huurprijs van het oude partijkantoor aan de Herengracht.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee