Profielschets PvdA-delegatie Europees Parlement 2019-2024

Profielschets PvdA-delegatie Europees Parlement 2019-2024

Op 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. De PvdA zoekt kandidaten voor haar nieuw te kiezen eurodelegatie. Wij zijn op zoek naar kandidaten die de handen uit de mouwen willen steken voor een Europa dat mensen beschermt, dat vooruitgang mogelijk maakt en dat antwoorden biedt op de uitdagingen waar we voor staan vandaag de dag.

In deze profielschets vind je de criteria waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen.

Achtergrond

Het Europees Parlement (EP) is een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, die met haar wetgevende macht, op een groot aantal terreinen een steeds belangrijker rol speelt. Bovendien heeft het Europees Parlement het laatste woord over het Europese budget. Het gaat in het Europees Parlement dus zowel om nieuwe regels en wetten, als om begrotingen, verdragen, institutionele hervormingen en om het aan de kaak stellen van maatschappelijke problemen en het aandragen van oplossingen.

De PvdA maakt zich samen met de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) sterk voor een Europa waar sociale rechten gewaarborgd zijn en de stem van de inwoners wordt gehoord. De PvdA-Europarlementariërs in het Europees Parlement vormen gezamenlijk de PvdA-Eurodelegatie. De PvdA-Eurodelegatie maakt deel uit van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (S&D fractie). Samenwerking is belangrijk om verandering mogelijk te maken.

Profiel

Inspirerende sociaaldemocraat met voeling met de samenleving

Wij zoeken Europarlementariërs die in staat zijn om sociaaldemocratische waarden te vertalen naar inspirerende en begrijpelijke politiek. Onze Europarlementariërs zijn betrokken zijn bij de maatschappij en onderhouden actief contact met de kiezer en de achterban om ideeën te genereren en te toetsen en om ervaringen op te doen. Zij zijn benaderbaar en toegankelijk voor iedereen die een vraag heeft of in gesprek wil en zijn bereid persoonlijk en publiekelijk tekst en uitleg te geven. Europarlementariërs van de PvdA weten wat er in de Nederlandse samenleving speelt en brengen dit aan de orde in het Europees Parlement. Kandidaten zijn reeds lid van de PvdA en beschikken over een netwerk en ervaring in de vereniging. Zij nemen deel aan partijbijeenkomsten, zijn zelf soms mede-initiator van deze debatten en kunnen een aanjager zijn van de discussie binnen het parlement en de partij over Europa. Het is wenselijk dat kandidaten al eigen herkenbaarheid hebben of deze snel kunnen ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan de werfkracht bij Europese verkiezingen.

Gevoel voor en kennis van politiek, besluitvorming en de Europese Unie

Kennis over en visie op het functioneren van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn van belang om succesvol binnen en buiten het parlement te kunnen opereren. Inhoudelijke kennis op één of meerdere van de volgende prioriteitsgebieden is gewenst: financiën en economie, sociale zaken en werkgelegenheid, mensenrechten, duurzaamheid. Echter, een brede inzetbaar van de kandidaat PvdA-Europarlementariër is vereist. Kandidaten moeten in zekere mate dus ook generalist zijn en beschikken over de kwaliteit om zich inhoudelijke zaken snel eigen te maken. Flexibiliteit en brede inzetbaarheid zijn vereist, omdat het straks in het dagelijks werk om brede en nog niet vooraf vaststaande vakcommissies en portefeuilles gaat. Het draait echter niet alleen om inhoud, maar vooral ook om gevoel voor politiek en besluitvorming en daarin de weg weten en begrijpen. Daarom zijn diplomatieke vaardigheden ook van belang.

Internationale oriëntatie en netwerk

Kandidaten dienen een uitgesproken en brede internationale oriëntatie te hebben. Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en liefst ook nog andere talen (bij voorkeur Frans, Duits en/of Spaans) zijn onontbeerlijk. Kandidaten hebben een netwerk met relevante contacten met maatschappelijke organisaties, of zijn in staat dit op te bouwen. Zij zijn zich bewust van het belang van samenwerking en onderhandelingen met Europarlementariërs uit andere landen en zijn in staat de balans te vinden tussen vasthouden aan eigen doelen en compromissen sluiten en daarvoor staan, ook als dat moeilijk is.

Sociaal en communicatief vaardig

Het is van belang dat kandidaat Europarlementariërs over talent en uitstraling beschikken om de sociaaldemocratische boodschap ook in de media op overtuigende wijze over te brengen. Een Europarlementariër moet in hoge mate zelf initiatieven nemen en met een beperkte staf het eigen werk te organiseren. Het is van groot belang dat de PvdA-Europarlementariër deze initiatieven afstemt met de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten en met de partij (o.a. met de Tweede Kamerfractie en internationaal secretaris). Binnen de eigen Eurodelegatie en de PvdA is het van belang om samen op te trekken en elkaar te versterken. Goede sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor diplomatie zijn daarom vereisten.

Resultaatgericht en bestand tegen druk

De aard van het internationale werk, het veelvuldig reizen en de schaalgrootte zijn zeer bepalend voor de werkzaamheden van de leden in het Europese Parlement. Bij elkaar betekent dit dat het EP-lidmaatschap een boeiende, maar tijdrovende functie is. Het is belangrijk dat kandidaat PvdA-Europarlementariërs sterk in hun schoenen staan en bestand zijn tegen een reizend en onregelmatig bestaan. PvdA-Europarlementariërs hebben oog voor en kunnen omgaan met de verschillende regionale, nationale en partijpolitieke belangen en zijn bestand tegen de lobbydruk. De kandidaat is in staat om zelf prioriteiten te stellen, profiel te maken en zich in een drukke werkomgeving te richten op het boeken van resultaten op een selectie van onderwerpen die door de PvdA en haar kiezers het belangrijkste worden geacht.

Aanvullende voorwaarden

  • Onderschrijft de PvdA-beginselen, het PES-manifest en het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen
  • Is bereid en beschikbaar om zich intensief in te zetten voor partij- en campagneactiviteiten in Nederland
  • Is bereid en beschikbaar om het lidmaatschap van het Europees Parlement voor de volledige periode te vervullen
  • Is bereid consequent (zoveel als mogelijk) deel te nemen aan de zittingen van de plenaire en S&D fractievergaderingen in Straatsburg en Brussel en de werkzaamheden in tenminste twee vakcommissies en/of andere parlementsorganen naar behoren te vervullen.
  • Ondertekent (en voldoet aan de voorwaarden van) de Erecode, de interne bereidverklaring van de Partij van de Arbeid en de PvdA Gedragscode Europees Parlement
  • Kan indien gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen aan de adviescommissie kandidaatstelling

Aanvullende vereisten voor de kandidaat-lijsttrekker

Uiteraard dient de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid zo maximaal mogelijk te beschikken over de in de profielschets omschreven competenties. Maar daarnaast worden er aan de lijsttrekker aanvullende eisen gesteld. De lijsttrekker is een sociaaldemocraat in hart en nieren, een aansprekende persoonlijkheid met grote politieke ervaring, nationaal en internationaal. Hij/zij heeft uitstraling, weet mensen te winnen voor onze idealen, heeft een herkenbare eigen stijl en heeft daarmee ook wervingskracht voor de PvdA. Hij/zij is een boegbeeld van de partij, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker geniet dan ook grote bekendheid binnen de partij, maar zeker ook daarbuiten. De lijsttrekker van de PvdA heeft een duidelijke visie over de toekomst van Europa en de rol van de sociaaldemocratie. Hij/zij weet deze visie op enthousiaste wijze over te brengen.

Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij het partijbestuur hebben gemeld wordt er een ledenraadpleging georganiseerd.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee