Procedure kandidaatstelling Europees Parlement 2019

Procedure kandidaatstelling Europees Parlement 2019

Op 23 mei vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De Partij van de Arbeid nodigt haar leden uit zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het Europees Parlement. Lees verder voor de planning, de procedure, de profielschets en de mogelijkheid om te solliciteren voor een plaats op de kandidatenlijst.

Adviescommissie kandidaatstelling

Het partijbestuur heeft voor de kandidaatstelling van het Europees Parlement een adviescommissie ingesteld. Deze commissie staat onder leiding van Roos Vermeij. De andere commissieleden zijn Thijs Kerckhofs, Mohammed Mohandis, Bart van Bruggen, Marja Wagenaar en Eline Bosman.

Opdracht

De adviescommissie kandidaatstelling is door het partijbestuur gevraagd om advies uit te brengen over de lijstvolgorde van de conceptkandidatenlijst voor het Europees Parlement. Het partijbestuur stelt eind november de conceptkandidatenlijst vast. De kandidatenlijst wordt op het congres in januari 2019 vastgesteld.

Kandidaten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement

Kandidaten dienen lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur roept geïnteresseerde partijleden op om zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Zij doen dit door cv en brief op te sturen naar bestuurssecretariaat@pvda.nl. Let op: bijlagen groter dan 5 mb kunnen niet worden ontvangen per e-mail. U ontvangt na uw kandidaatstelling een ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben gehad, is uw mail niet ontvangen.

Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de adviescommissie kandidaatstelling direct een eerste selectie maken. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 14 oktober.

Profielschets en solliciteren

De profielschets vormt de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling en het partijbestuur bij het opstellen van de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019. Via onderstaande link kom je bij de profielschets.

Klik hier voor de profielschets >

Het Congres heeft ingestemd met het voorstel van het partijbestuur om het verzamelen van 100 unieke handtekeningen van leden per kandidaat in te stellen bij de kandidaatstelling voor het Europees Parlement. Deze eis geldt zowel voor kandidaten voor het lijsttrekkerschap, als voor kandidaten voor de andere plekken op de lijst.

De adviescommissie wenst op 8 oktober voor 10.00 uur te beschikken over de verzamelde handtekeningen. Inleveren van de handtekeningen kan per post (PvdA Partijbureau, Postbus 30204, 2500 GE, Den Haag, t.a.v. adviescommissie kandidaatstelling EP), ingescand en per mail (naar bestuurssecretariaat@pvda.nl). De formulieren kunnen tijdens kantooruren ook afgegeven worden bij het partijbureau.

De adviescommissie kandidaatstelling (of het partijbestuur) kan besluiten een kandidaat niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel.

Contact

Voor vragen over de kandidaatstelling Europees Parlement kunt u contact opnemen met Christiaan van de Griend (secretaris adviescommissie kandidaatstelling) via 020-5512219 of bestuurssecretariaat@pvda.nl.

Datumschema

Maandag 8 oktober 10.00 uur 2018
Sluiting kandidaatstellingstermijn lijsttrekker en kandidaten Europees Parlement PvdA

Dinsdag 16 oktober 2018
Bekendmaken kandidaatlijsttrekkers Europees Parlement

Maandag 5 november tot woensdag 14 november  2018, 23.59 uur
Bij twee of meer kandidaten: ledenraadpleging lijsttrekker Europees Parlement

Vrijdag 16 november 2018
Bekendmaken uitslag ledenraadpleging

Donderdag 29 november 2018
Bekendmaken kandidatenlijst

19 en/of 20 januari 2019
Congres (bekrachtigen ledenraadpleging en vaststellen kandidatenlijst)

23 mei 2019
Europees Parlementsverkiezingen

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee