Practice what you preach!

Practice what you preach!

Flickr: PES Communications

Door Kirsten Meijer op 13 november 2017 Delen  

Zusterpartijen uit de hele wereld kwamen samen om ideeƫn uit te wisselen en elkaar te inspireren. Een belangrijk onderdeel van de conferentie was het vaststellen van richtlijnen voor een inclusieve gender benadering.

Sociaaldemocraten wereldwijd zetten zich in voor meer gendergelijkheid. Je hoeft maar een blik te werpen op de cijfers om vast te stellen dat er nog een lange weg te gaan is. Zo is de loonkloof zelfs zo groot dat vrouwen in Europa twee maanden per jaar gratis werken en zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in topfuncties, terwijl zij juist weer oververtegenwoordigd zijn in onzekere banen zonder vangnet in de informele economie.

Gender balance

Juist omdat meer gelijkheid en waardigheid voor de helft van de wereldbevolking een fundamenteel onderdeel is van het politieke programma van sociaaldemocraten, is het des te belangrijker dat we ons eigen huis op orde hebben. Helaas hebben we moeten constateren dat dit te vaak nog niet het geval is. Mannen voeren vaker het woord op congressen en bijeenkomsten en bekleden vaker topfuncties in onze partijen. Ook in onze eigen PvdA. Hoog tijd voor echte verandering dus.

Als voorzitter van de Gender Werkgroep van de Progressive Alliance loodste Marja Bijl de discussie over de nieuwe richtlijnen in goede banen. Zo werd er afgesproken dat panels in het vervolg gender balanced moeten zijn en dat er een mechanisme komt waardoor het bestuur van de Progessive Alliance meer in balans wordt gebracht. Dat lijken misschien interne kwesties, maar als we als partijen voortrekkers willen zijn in het bevorderen van gelijkheid, dan moeten we zelf ook inclusief zijn. Practice what you preach.

Vernieuwing

Een van de conclusies van deze conferentie was dat om echte verandering mogelijk te maken onze internationale beweging bondgenoten moet zoeken in de samenleving. De gender werkgroep onder leiding van de PvdA zal hierin het voortouw nemen door allianties te zoeken met vrouwenbewegingen wereldwijd. Want alleen als de vrouwen om wie het gaat gehoord worden door de politiek zullen beleidsvoorstellen en politieke programma’s hun positie echt kunnen versterken.

Innovatie is mooi, maar moet wel sociaal zijn en banen opleveren

Bondgenoten zoeken is niet genoeg. Ook bij deze conferentie werd wederom duidelijk dat sociaaldemocraten wereldwijd willen vernieuwen, zowel op inhoud als op vorm. Strijdbaar zijn op herkenbare kernwaarden als gelijkheid en bestaanszekerheid, maar dan wel aangepast aan deze tijd. Innovatie is mooi, maar moet wel sociaal zijn en banen opleveren, ook voor degenen die niet rechtstreeks hebben weten te profiteren van de globalisering.

Optimisme

Hoogtepunt van de conferentie was de uitreiking van de Progressive Alliance Award 2017. Deze prijs voor uitzonderlijke politieke moed ging naar Loretta Ann “Etta” P. Rosales. Etta is een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten uit de Filipijnen. Eerst in de strijd tegen het regime van Macros, nu in de strijd tegen het regime van Duterte, dat verantwoordelijk is voor het standrechtelijk executeren van duizenden personen in de strijd tegen drugs.

Mensen zijn in principe goed en vanuit dat vertrouwen moet je handelen

Haar woorden ‘s avonds bij het diner ontroerden me. Ze zei: “Mensen zijn in principe goed en vanuit dat vertrouwen moet je handelen”. In de wetenschap dat dit komt uit de mond van een vrouw die martelingen onderging, is dit een van de krachtigste aanmoedigingen voor optimisme die ik heb gehoord. Dat optimisme neem ik mee naar huis en biedt energie voor de toekomst.

 

Delen:

We kunnen #NietZonderJou

Word actief in ons landelijke bel-team.

Doe mee