Praat mee op de Politieke Ledenraad

Door De Redactie op 3 juli 2015 Delen  

Op zaterdag 19 september vindt de Politieke Ledenraad plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De Ledenraad zal in het teken staan van Prinsjesdag en de verdieping van ‘Van waarde’ op het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat.

Update 18-9:
Moties met preadviezen (pdf)
Moties met preadviezen (htm)

Tijdens deze Ledenraad diepen we vijf actuele onderwerpen op de lokale en landelijke agenda verder uit:

  • Basisinkomen: Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Zeggenschap: Hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap over hun baan, wijk en zorg terug?
  • Goed werk: Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  • Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  • Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud?

De vorige ledenraad verscheen er ter voorbereiding een speciale editie van de S&D. Om leden al eerder de gelegenheid te geven zich in te lezen verschijnen de artikelen vanaf heden op www.politiekeledenraad.nl. Hier verschijnen wekelijks nieuwe artikelen en kun je mee discussiëren.

Aanmelden
Reserveren is verplicht. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5893. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren). Ook is er kinderopvang aanwezig. Aanmelden hiervoor via Merel de Haan: mdhaan@pvda.nl.

Programma
12.30 uur: Inloop met koffie en thee
13.00 uur: Opening
13.05 uur: Inleidende toespraak Diederik Samsom
13.20 uur: Prinsjesdag: inleiding door ‎Jeroen Dijsselbloem over Prinsjesdag
13.30 uur: Discussie met de zaal
13.55 uur: Bespreken moties Prinsjesdag

14.15 uur: ‎ pauze

14.30 uur: Start deelsessies:

1. Basisinkomen
2. Zeggenschap in de zorg
3. Goed Werk
4. Sociaal democratische standaard in de zorg
5. Meer werk

15.30 uur: Terugkoppeling deelsessies
16.15 uur: ‎Bespreken moties
16.45 uur: Afsluiting

Delen: