Vereniging

Praat mee over een toegankelijke en ouderenvriendelijke samenleving

23 augustus 2018

De Netwerk Zorg, Netwerk Ouderen en de Werkgroep Handicap & Beleid hebben vorig jaar de handen ineen geslagen en een start gemaakt een visie en actieplan te ontwikkelen op de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Zij nodigen iedereen uit hierover mee te denken.

Lees verder

Procedure kandidaatstelling Eerste Kamer 2019

21 augustus 2018 door De Redactie

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt, op 27 mei 2019, de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer? U kunt zich kandidaat stellen! Kandidaten voor het lidmaatschap van de

Lees verder

Profielschets Lid Eerste Kamer 2019-2023

21 augustus 2018

Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling Eerste Kamer en voor het partijbestuur van de PvdA ten behoeve van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019. De profielschets dient ook ter oriëntatie voor geïnteresseerde kandidaten. De PvdA zoekt kandidaten voor de Eerste Kamer, mensen

Lees verder

Procedure kandidaatstelling Europees Parlement 2019

21 augustus 2018

Op 23 mei vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De Partij van de Arbeid nodigt haar leden uit zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het Europees Parlement. Lees verder voor de planning, de procedure, de profielschets en de mogelijkheid om te solliciteren voor een plaats op de kandidatenlijst. Adviescommissie kandidaatstelling Het partijbestuur

Lees verder

Profielschets PvdA-delegatie Europees Parlement 2019-2024

21 augustus 2018

Op 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. De PvdA zoekt kandidaten voor haar nieuw te kiezen eurodelegatie. Wij zijn op zoek naar kandidaten die de handen uit de mouwen willen steken voor een Europa dat mensen beschermt, dat vooruitgang mogelijk maakt en dat antwoorden biedt op de uitdagingen waar we voor staan vandaag

Lees verder

Jubilaris 70 jaar lid van de PvdA

21 augustus 2018

Herman Wiersema (voorzitter van de PvdA-Amsterdam), Sonja Hauet (secretaris van Amsterdam-West), Hilde Brontsema (gebiedsvertegenwoordiger) ging bij Nel op bezoek om haar te eren met het uitreiken van de bijzondere Dreespenning, een gouden speld en een boeket bloemen. 

Lees verder