Vereniging

#VrolijkLinks

2 januari 2019 door De Redactie, Mei Li Vos

Een bekend PvdA-gezicht keert terug in Den Haag. Mei Li Vos was twee keer eerder lid van de Tweede Kamer en zal in het voorjaar van 2019 de lijst aanvoeren voor de Eerste Kamer.

Lees verder

Geef alle kinderen de kans hun droom na te jagen

2 januari 2019 door De Redactie, Lodewijk Asscher

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Maar helaas is er ook een groep die weinig merkt van de groeiende welvaart. Lodewijk Asscher vindt dat alle kinderen gelijke kansen verdienen.

Lees verder

Nelleke Vedelaar: een strijdbare verbinder

2 januari 2019 door De Redactie, Nelleke Vedelaar

Sinds ze een jaar geleden aantrad als voorzitter werkt Nelleke Vedelaar op drie fronten aan de toekomst van de PvdA. Meer vrijwilligers betrekken, meer acties en een verdere vernieuwing van de sociaaldemocratische agenda.

Lees verder

Onze kandidaten voor de Eerste Kamer

29 november 2018

Met dit team, onder aanvoering van onze Mei Li Vos, zullen we vanuit de Eerste Kamer ons geluid krachtig laten horen en onze idealen dichterbij brengen.

Lees verder

Onze kandidatenlijst voor Europees Parlement

28 november 2018

Het partijbestuur van de PvdA heeft de volledige kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Zaterdag 19 januari bespreekt het partijbestuur de voordracht en stelt het congres de lijst vervolgens vast.

Lees verder

Voor een zeker Europa

21 november 2018 in Europa

Onder die titel presenteert de programmacommissie het conceptverkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019.

Lees verder